gesprek huisje van gerda

25 juni 2019

Enkele maanden geleden opende de Oude Kerk de deuren van het huisje van Gerda. Buurtbewoners, belanghebbenden en werkenden op de Wallen deelden hun herinneringen aan het huisje en hun ideeën over een nieuwe bestemming van het pand. Alle gesprekken werden gedocumenteerd en verzameld met als doel het formuleren van een aantal kernwaarden. Op dinsdagavond 25 juni hoor je de presentatie van deze kernwaarden.

huisje van gerda
De woning aan de zuidzijde van de kerk, op Oudekerksplein 25, naast de museumingang, is ook bekend als ‘het huisje van Gerda’. Gerda den Boggende (19272019) kon als secretaresse van het toenmalige bestuur van Stichting de Oude Kerk in 1982 de ondiepe, vier etages tellende woning huren. Ze zou er meer dan dertig jaar met plezier wonen, tot haar overlijden in januari 2019. Al die jaren was zij nauw betrokken bij de buurt en de Oude Kerk, waarbij ze zich onder meer ook bezighield met onderzoek naar de (meer dan 20.000) mensen die in de kerk begraven liggen

gedeelde waarden
Het vastgoed rondom de kerk is eigendom van Stichting de Oude Kerk die uit de verhuur een deel van het onderhoud van de kerk betaalt. Optimaal rendement was dus lange tijd geboden. Maar in een buurt die onder druk staat spelen ook andere belangen. Een beeldbepalend pand als dat van Gerda kan in de ontwikkeling van de buurt een belangrijke rol vervullen. Om die reden heeft de Oude Kerk er tot nu toe geen nieuwe bestemming aan toegekend. Als eerste stap in het beraad over een toekomstige gebruik worden nu eerst herinneringen, ideeën en toekomstdromen verzameld en besproken. Daarom staat het huis vier weken lang open voor bewoners en werkenden in de buurt en voor iedereen die een belang heeft in het Wallengebied.

gesprek huisje van gerda
oude kerk
dinsdag 25 juni, 18:00-19:00
vrije toegang
registratie onlineDelen