Privacybeleid

De Oude Kerk vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgt dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacy statement is van toepassing op bezoekers van de Oude Kerk met een online ticket, Vrienden van de Oude Kerk, donateurs, sponsoren, fondsen, overheden en andere relaties van Stichting de Oude Kerk te Amsterdam. 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende wijze:

 1. Verwerken aankoop online ticket voor de oude kerk (expositie of publieksprogramma)
  Voor de aanschaf van een online ticket via de website van de Oude Kerk verwerken we gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële informatie om de aanschaf van een ticket mogelijk te maken. We maken gebruik van de diensten van derden om je gegevens te verwerken voor de aanschaf van online tickets, in overeenstemming met dit privacy statement. Dit systeem is eigendom van een derde partij. Derde partijen treden hierbij op als bewerker voor de Oude Kerk. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Oude Kerk optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de Oude Kerk afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Oude Kerk.

 2. Verwerken vriendenlidmaatschap Oude Kerk
  Bij de aanvraag van een vriendenlidmaatschap worden je persoonlijke gegevens verwerkt in ons CRM systeem. Ook dit gaat bijvoorbeeld om gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens om een lidmaatschap te kunnen activeren.

 3. Uitnodigen ontvangsten, publieksprogramma’s of openingen
  Verwerkte persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail uit te nodigen voor onze exclusieve ontvangsten voor relaties.

 4. Nieuws van de Oude Kerk
  Verwerkte persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om je telefonisch, per post en/of per e-mail op de hoogte te houden over de ontwikkelingen bij de Oude Kerk. Dit geldt hoofdzakelijk voor onze nieuwsbrief die we per e-mail verspreiden. De nieuwsbrief van de Oude Kerk wordt verzonden via MailChimp. Op het moment dat jij de abonneert op onze nieuwsbrief wordt jouw naam en e-mailadres opgeslagen in het CRM op de daarvoor bestemde lijst. Vervolgens laadt MailChimp deze gegevens uit het CRM om zo de nieuwsbrief te kunnen versturen.

 5. Bijzondere gegevens
  Indien deze gegevens met ons gedeeld zijn of openbaar zijn gemaakt en deze bijdragen aan efficiënte fondsenwerving of relatiemanagement, leggen wij bijzondere persoonsgegevens vast.

 6. Sollicitaties
  De informatie die jij verstrekt met betrekking tot jouw sollicitatie bewaren wij gedurende een periode van 4 weken nadat de uitslag van sollicitatie bekend is gemaakt. We kunnen het verzoek doen om jouw gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we je gegevens 1 jaar.

 7. Verwerking en beveiliging van gegevens
  Je (financiële) gegevens worden in beveiligde systemen bewaard. Als we deze gegevens moeten delen, zorgen wij er voor dat desbetreffende partijen een Verwerkersovereenkomst conform de wet- en regelgeving hebben getekend. Je persoonsgegevens zullen alleen door de Oude Kerk of door de Oude Kerk ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. De bewaartermijn van je persoonsgegevens is afhankelijk van onze relatie. Wij bewaren je persoonsgegevens minimaal zeven jaar. Zonder tegenbericht verlengen wij deze termijn automatisch met eenzelfde periode.

 8. Afmelden en contact
  Indien je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van de Oude Kerk, dan kun je dat ten allen tijde aangeven via de knop ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief of een email sturen aan info@oudekerk.nl.
  Indien je op andere manieren persoonsgegevens wilt verwijderen of corrigeren neem dan contact op via hetzelfde email-adres of via 020-6258284.