Restauraties

Op deze pagina lees je meer over actuele restauraties.

Actuele restauraties
In de Oude Kerk vinden doorlopend restauratiewerkzaamheden plaats. Al eeuwen werken ambachtslieden aan het behoud en de restauratie van het monumentale gebouw.

Oude Kerk renovatie 02 low res foto Maarten Nauw

Mariakapel

Restauratie glas-in-loodramen Mariakapel
Amsterdam is gebouwd op palen. Veel monumenten in de stad kampen daardoor met verzakkingsproblemen, zo ook de Oude Kerk. Als eerste stenen gebouw van de stad is de Oude Kerk gefundeerd op de oudste palen. Onder het gebouw bevinden zich twee verschillende funderingssystemen die druk en spanning geven op de muren waardoor er scheuren ontstaan. Als gevolg daarvan zijn de glas-in-loodvensters aan de oostzijde van de Mariakapel beschadigd. Ze zijn nu in het restauratieatelier voor herstelwerkzaamheden. 

lees meer over de restauratie
Oude Kerk renovatie 20 low res foto Maarten Nauw

Spiegelkamer

Wie in de Spiegelkamer staat, bevindt zich in een veelkleurig achttiende eeuws-schilderij vol bloemen en vogels. Het is een van de meest elegante zijruimtes van de Oude kerk door het bont beschilderde behang dat alle wanden en deuren bedekt. In opdracht van de Oude Kerk is in 2020 eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis en de conditie van het achttiende-eeuwse doek door de restauratiearchitect van de Oude Kerk, Ben Massop en restauratoren Ruth Jongsma (Bureau voor Kleuronderzoek & Restauratie) en Astrid van den Berg (schilderijenrestauratie). Na afloop van het onderzoek is het behang onder leiding van Jongsma door een groep restauratoren in het openbaar gerestaureerd. Bezoekers konden het restauratieproces zelf volgen. Daarnaast organiseerden we verschillende ontmoetingen tussen de restauratoren en het publiek waarbij uitleg werd gegeven over de restauratie. In het najaar van 2022 is de restauratie voltooid.

Sinds 14 februari 2023 is de spiegelkamer weer voor publiek geopend. 

lees meer over de restauratie