It's OK... Cirkel: Queer Currents

22 juli – 4 augustus 2023

Gevarieerd programma met performances, lezingen en gesprekken.

Nodig iemand uit om mee te gaan

Queer Currents heeft dit jaar tijdens Pride Amsterdam de Oude Kerk als hoofdkwartier. Deze cirkel, samengesteld door schrijver Alejandra Ortiz, onderzoekt de relatie tussen, twijfel, (toe)behoren en queer identiteiten/realiteiten in een uitgebreid programma van performances, lezingen en gesprekken. Kunst en cultuur worden ingezet om nieuwe manieren te vinden om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen. 

Programma


Zaterdag 22 juli (10:00 - 11:00): Kick-off Queer Currents door Alejandra Ortiz 

Op zaterdag 22 juli is de feestelijke start van het Queer Currents in de Oude Kerk met een talk van Alejandra Ortiz en een klein ontbijt. Vanaf 11:00 is er gelegenheid om gezamenlijk naar de Dam te lopen voor de start van de Pride Walk. Alejandra Ortiz is gastcurator van de Queer Currents-cirkel en mede samensteller van de It’s OK... Cirkel #5-bijeenkomsten op 12 en 18 augustus: Not in Your Box #1 & #2. Ortiz leeft zonder papieren in Amsterdam. Ondanks haar ongedocumenteerde status is ze een bekend gezicht en belangrijke stem in de LHBTQIA+ gemeenschap. Ortiz richtte twee hulporganisaties op, schreef mee aan overheidsrapporten en publiceerde een autobiografisch boek.

Woensdag 26 juli (11:00 - 13:00): 
Twijfel-cirkel #5 met Queer Church Service door Essemie van Dunné. 
Op 26 juli vindt de vijfde van acht publieke cirkel samenkomsten rondom het begrip ‘twijfel’ plaats. In deze cirkel samengebracht met Ben Dragstra, werkzaam bij het Leger des Heils, gaan we middels verschillende bespiegelingen in gesprek over de rol van twijfel in de samenleving, ons persoonlijke bestaan en de buurt waarin we leven. Queer Currents heeft voor deze bijeenkomst de Doopsgezinde predikant Essemie van Dunné uitgenodigd voor een Queer Kerkdienst. Naast haar werk als predikant is Van Dunné kinder- en jongerenwerker in Amsterdam Noord. Meer informatie over dit programma vind je hier. Tickets niet online verkrijgbaar, enkel bij entree Oude Kerk.

Donderdag 27 juli (13:00 - 18:00): Queer Sex Worker's Day
Op deze middag verzorgen sekswerkers en sekswerkactivisten een uitgebreid programma van perfromances en talks in de Oude Kerk. Vanuit hun eigen perspectief vertellen ze over hun werk en relatie met de buurt. De Oude Kerk is gelegen in het hart van de Red Light District, waar sekswerkers al eeuwenlang werken. In 1306 werd de Oude Kerk zelfs gewijd aan de beschermheilige van de prostituees. Met dit programma halen we onze historische band met sekswerkers aan en bieden we hen een podium zodat zij hun perspectief en ervaring met publiek kunnen delen. Kijk hier voor het hele programma van die dag. 

Oude Kerk Its OK inwijding kapel 56 low res foto Maarten Nauw

Vrijdag 28 juli (17:00 - 19:00): Queer & Pride Photo door Samira Damato
Carl-Johan Paulsen, ook bekend als Leo Patra, is een Deense textiel- en performancekunstenaar die studeert aan de Gerrit Rietveld Academie. Carl-Johan heeft een achtergrond in theater, dans, performance en diverse muzikale ondernemingen, die een centraal onderdeel zijn geworden van hun werk. In de afgelopen 3 jaar heeft Carl-Johan een kunstpraktijk ontwikkeld die draait om thema's zoals queerness in mythologieën, het bevragen van religieuze en spirituele structuren, het vinden van ruimte binnen een non-binair lichaam, seksualiteit in beeld, het bedenken van werelden en het camoufleren van identiteit door de lens van veiligheid en acceptatie in de samenleving. Ze zijn begin 2022 toegetreden tot het House Of Hopelezz, onder de zorg en begeleiding van Taka Taka, waar ze de kunst van drag omarmen in parallel met hun artistieke praktijk. Je kunt optredens verwachten die inspiratie putten uit het bruisende nachtleven van Amsterdam, evenals hun verleden als koorzanger in een kerk op het Deense platteland.

Maandag 31 juli (15:00 – 17:00): Serene Mirror: Reflecting the Unseen by Safa Kamdideh
Safa Kamideh is een interdisciplinaire kunstenaar en onderzoeker die de raakvlakken tussen kunst, cultuur en mystiek verkent. Met haar achtergrond in Film- en Theaterwetenschappen heeft ze deelgenomen aan verschillende artistieke projecten in Teheran en Nederland, met een focus op performancekunst, digitale media en technologie. In haar onderzoek verdiept ze zich in westerse esoterische tradities en soefi-Farsi-poëzie, met als doel de toe-eigening van de Midden-Oosterse cultuur door westerse esoterische stromingen te analyseren, deconstrueren en dekoloniseren. Safa gebruikt haar artistieke talenten om een geïnterpreteerde vertaling van de symbolische Farsi-poëzie van Rumi en Hafez tot leven te brengen. Ze omarmt de esthetiek en methodologieën van Queer-kunst en taalkunde, en daagt normen en grenzen uit. Haar nieuwste project, 'HafezKhani/Reciting Hafez,' ging in première tijdens het Utrecht Café Theater Festival in maart 2023.

Dinsdag 1 augustus (15:00 - 17:00): Performatieve lezing door Birds WG
Birds WG voert de performatieve perfromance 'INCOMPLETE' uit.

Woensdag 2 augustus (15:00 - 17:00): Dans-perfromance van Kevin Gumbs [ GEANNULEERD ] 

Kevin Gumbs, oorspronkelijk van Aruba, is dansdocent, maker en performer.

Over It's OK... commoning uncertainties
Deze cirkel is onderdeel van het meerjarige collectieve kunstproject It’s OK… commoning uncertainties rondom het gemeenschappelijk maken van onzekerheden en het verhalen van verschillende realiteiten. It’s OK... is samengesteld op initiatief van Jeanne van Heeswijk door meer dan honderd makers, denkers, activisten, kunstenaars, buurtbewoners. Lees hier meer over het project.