It’s OK… Twijfel-cirkel #6

9 augustus 2023

15:00 – 17:00

Kunstenaarscollectief We Sell Reality in gesprek.

reserveer ticket(s)

Nodig iemand uit om mee te gaan

Op 9 augustus vindt de vijfde van acht publieke cirkel samenkomsten rondom ‘twijfel’ plaats. In deze cirkel samengebracht met Ben Dragstra, werkzaam bij het Leger des Heils, gaan we middels verschillende bespiegelingen in gesprek over de rol van twijfel in hedendaagse samenleving, bestaan en buurt.

Voor deze twijfel-samenkomst, hebben we kunstenaarscollectief We Sell Reality uitgenodigd om de gesprekken die gestart zijn gedurende de Schaduwen van Beleid cirkel (samengebracht door kunstenaar Ola Hassanain) voort te zetten. Gedurende de eerdere publieke samenkomst op 1 juli, vroeg de groep zich af wat het betekent om te wonen in een stad als Amsterdam, als je je moet navigeren, door het immigratiebeleid? Hoe kun je plek maken voor jezelf en laat je jezelf gelden te midden van repressief overheidsbeleid?

Gedurende deze twijfel samenkomst gaan we hier verder op in. Waarbij we ook gezamenlijk gaan bespreken, welke plekken, settings en manieren gewenst en geschikt zijn voor het bespreken van dit soort onzekerheden.

*De voertaal is Engels.

Oude Kerk Its OK Cirkel 3 low res 25 foto Maarten Nauw