It's OK... Twijfel-cirkel #3

28 juni 2023

15:00 – 17:00

Samenkomst over het begrip 'twijfel'.

reserveer ticket(s)

Nodig iemand uit om mee te gaan

Op 28 juni vindt de derde van acht publieke cirkel samenkomsten rondom ‘twijfel’ plaats. In deze cirkel samengebracht met Ben Dragstra, werkzaam bij het Leger des Heils, gaan we middels verschillende bespiegelingen in gesprek over de rol van twijfel in hedendaagse samenleving, bestaan & buurt.

Voor deze twijfel-samenkomst, hebben we Madelinde Hageman en Narges Mohammadi uitgenodigd om vanuit hun werk voor ‘Ode aan de Twijfel’ een middag te organiseren waarin we gezamenlijk aan de slag gaan met twijfel. ‘Ode aan de Twijfel’ is een programma voor het onderwijs, musea en overige kunstinstellingen waarin twijfel benadert wordt vanuit kunst en filosofie.

Het programma toont de waarde van twijfel in het proces van de kunstenaar, maar ook in de samenleving in het algemeen. Moet je over alles je mening klaar hebben of is er ook ruimte voor twijfel? De belevingswereld van jongeren, het werk van de kunstenaar en de inbreng van de filosoof zijn vertrekpunt voor het gezamenlijk maken van een kunstwerk.

Voor deze samenkomst gaan Hageman en Mohammadi in op het werk dat ze eerder deden met middelbare scholieren, en gaan we ook samen aan de slag met Twijfel.


Madelinde Hageman
is social designer, kunstenaar, curator, programmamaker en docent. Door kunst, verbeelding, artisticiteit en participatie ontwikkelt ze samen met mensen een nieuwe kijk op (levens) vragen en vraagstukken. Deelnemers krijgen de ruimte om betrokken te zijn in het vorm geven van een nieuwe werkelijkheid.

Narges Mohammadi
is een kunstenaar, curator en DJ. Ze heeft de BA Moderne-en Hedendaagse Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht afgerond en voltooide haar BA Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Haar artistieke praktijk komt voort uit een positie van in-betweenness -een zogenaamde tussenruimte ingebed in culturele geschiedenissen. Ze maakt werken die lang verloren gegane herinneringen belichamen, die ze vertaalt naar installaties en sculpturen. Haar werken kenmerken zich door een spel met geuren, kleuren, symbolen en gewoonten van verschillende culturele erfgoederen. Door eenvoudige en breed toegankelijke materialen te gebruiken in een omgeving die ze schijnbaar ontgroeid zijn, laat ze verschillende ervaringen van het ‘thuis' samenkomen.

Over It's OK... commoning uncertainties

Deze cirkel is onderdeel van het meerjarige collectieve kunstproject It’s OK… commoning uncertainties rondom het gemeenschappelijk maken van onzekerheden en het verhalen van verschillende realiteiten. It’s OK... is samengesteld op initiatief van Jeanne van Heeswijk door meer dan honderd makers, denkers, activisten, kunstenaars, buurtbewoners. Lees hier meer over het project.

Oude Kerk Its OK Twijfel cirkel 1 low res 08 foto Maarten Nauw