Gathering #3: Future sounds and beyond: the non aligned

18 maart 2023

20:00 – 21:30

Nieuwe stemmen uit de Afrikaanse diaspora

bestel tickets

Nodig iemand uit om mee te gaan

Op uitnodiging van kunstenaar en curator Richard Kofi verkennen DJ Chinnamasta, choreograaf en performer Christian Guerematchi en rapper Suzooki Swift via muziek en performance de betekenis en verscheidenheid van zwarte Europese identiteit. Centraal staat het begrip ‘the non aligned’, ontleend aan de internationale politieke beweging, opgezet tijdens de Koude Oorlog door landen die niet bij het Westen en niet bij de Sovjet Unie wilde horen. Wat betekent een non-aligned positionering in de kunst? Kan het bijdragen aan artistieke vrijheid? Inspireert het onze (politieke) identiteitsvorming of activisme? En wat voelen we in onze lichamen als we ons vrij denken van dominante geschiedschrijving en politieke systemen?

Oude Kerk Gathering 3 low res 034 foto Maarten Nauw

Biografieën
Raziyah Heath, is criticus, junior curator, programmeur en schrijver en treedt regelmatig op als Chinnamasta. Chinnamasta is een in Amsterdam gevestigde Caribische DJ en sonisch/cultureel onderzoeker, waarbij DJ-en een verlengstuk is van haar praktijk, onderzoek en presentatie. Ze is vooral geïnteresseerd in de kruisbestuiving van sonische landschappen en culturen tussen volkeren. Ze verbindt verleden, heden en toekomst door middel van ritmes, archieven, samples, zang en bas puttend uit muzikale bewegingen uit de gehele hele Afrikaanse diaspora. Chinnamasta, wat de godin van de dood, wedergeboorte en tegenstrijdigheden betekent, is op zoek naar de significante impact en invloed van Caribische muziek wereldwijd, en de kruisbestuiving van culturen binnen de postkoloniale Afrikaanse diaspora.

Choreograaf/performer Christian Guerematchi voert een gedeelte uit van de performance N.A.M.-Non Aligned Movement, een danssolo op zoek naar de Zwarte Europese identiteit en de codes van het Zwarte lichaam. De titel is ontleend aan de beweging van gouvernementele organisaties die vanaf de jaren 1960 een grote rol speelden bij de onafhankelijkheidsstrijd bij zogenoemde Derde Wereldlanden. Josip Tito, president van voormalig Joegoslavië was een van de oprichters van deze beweging. Christian heeft deze performance in januari opgevoerd in de Red Clay Studio van Ibrahim Mahama in Ghana. Christian Guerematchi is een Sloveense maker en performer. Hij danste bij het Nationale Ballet in Maribor, waarna hij zich in Nederland vestigde en zich verbond aan IKC Amsterdam. Hij danste onder andere voor Emio Greco. Sinds 2019 maakt hij zijn eigen composities. Guerematchi zet dans in om te zoeken naar nieuwe betekenissen en verhoudingen van de Zwarte mens in de maatschappij. en ziet dans als middel om via de taal van het lichaam verbindingen te zoeken met onszelf en de ander.

Rapper-producer Suzooki Swift verkent de grenzen tussen werkelijkheid en fictie. Haar debuut EP ‘Suzooki Swift’ – bestaande uit harde beats en lyrical madness – is de perfecte soundtrack om compleet op los te gaan. Een energieke show die je niet wilt missen.

Gathering #3 is het derde en laatste context programma rond Ibrahim Mahama’s installatie Garden of Scars die momenteel in de Oude Kerk te zien is. Het programma is samengesteld door kunstenaar en curator Richard Kofi.