Grafmonument Abraham van der Hulst

Kunst en erfgoed
'Hier sluymert Hulst, de schrik der Britsche zeebanier; Beproeft in slag op slag, in bloed en vloed en vier. De groote Zeeraad kroont dien Vaderlands beschermer; De faem des braven Helds braveert metaal en marmer.' Abraham van der Hulst was een Nederlandse zeevaarder uit de zeventiende eeuw. Joost van den Vondel schreef het bovenstaande gedicht ter gelegenheid van zijn uitvaart in 1666. Van der Hulst sneuvelde op 12 juni van dat jaar tijdens de Vierdaagse Zeeslag, onderdeel van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter won Nederland deze slag, een van de langste zeeslagen uit de geschiedenis.