Annunciatie en visitatie in glas-in-lood

Kunst en erfgoed
In glas-in-lood zijn twee scenes uit het leven van Maria weergegeven: de aankondiging van de geboorte van Jezus door aartsengel Gabriël (Annunciatie) en het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper (Visitatie). De voorstellingen zijn geplaatst in een groots architectonisch decor met zuilen, pilaren en kroonlijsten overspannen door een gewelf. Onderaan de burgemeestersfamilie Van Hoppen die het glas in 1555 aan de Oude Kerk schonk. Het ontwerp is toegeschreven aan de architect en kunstschilder Lambert van Noort. Brandschilderen is een vorm van glaskunst. In de Middeleeuwen werden de ramen van kerken helemaal of deels voorzien van gebrandschilderd glas wat bij elkaar gehouden werd in loden strips. Het licht viel daardoor in allerlei sprankelende kleuren de kerkruimte binnen. De Oude Kerk had in totaal 33 glas-in-lood ramen, het merendeel uit de vijftiende eeuw en de zestiende eeuw, vier uit de zeventiende eeuw en een uit de achttiende eeuw. De ramen in de Mariakapel zijn de oudste, zij het in gewijzigde en sterk gerestaureerde vorm.