29 september 2017 t/m 14 november 2017

Iswanto Hartono: Monuments

De Oude Kerk presenteert: Iswanto Hartono: Monuments.

Boek nu
Oude Kerk 29 09 20170097
Oude Kerk 29 09 20170103
Oude Kerk 29 09 20170074
Oude Kerk 29 09 20170082
Oude Kerk 29 09 20170151
Oude Kerk 29 09 20170140
Oude Kerk Iswanto Hartono 02 hires
Oude Kerk 29 09 20170008
Oude Kerk 29 09 20170021
Oude Kerk 29 09 20170124
Oude Kerk 29 09 20170114
Oude Kerk 29 09 20170058
Oude Kerk 29 09 20170051

Kijk eens naar de vele praalgraven in de Oude Kerk van de zeevaarders die op pad gingen om de wereld te koloniseren. Het waren deze mannen die als nationale helden geëerd werden, maar die inmiddels ook symbool staan voor een etnocentrische toe-eigening van de ‘ander’, op grond van een eigen cultureel perspectief.

Bekijk ook

Bekijk hier tentoonstelling details

In het kader van het Europalia Indonesia overdacht Hartono in dit monumentale gebouw het thema van kolonisatie dat onlosmakelijk met de geschiedenis van de Oude Kerk verbonden is, vanuit een antropologisch en archeologisch perspectief.

Nodig iemand uit om mee te gaan

Achtergrond

Hartono bestudeerde de monumenten in de Oude Kerk en bracht deze in relatie tot de ontheemde monumenten op Banda (de Molukken), Jakarta en Sumatra (voormalig Nederlands-Indië, nu Indonesië). Ooit werden deze door de Nederlanders opgericht om gebeurtenissen of daden te memoreren die buiten de context van de gekoloniseerde culturen vielen. Tegenwoordig vragen we ons af wat deze monumenten exact herdenken. De verschrikkelijke annexatie, slavernij en onderdrukking? Of louter de aanwezigheid van een overheerser? In het licht hiervan creëerde de kunstenaar nieuw werk dat ons bewust maakt van een koloniale historie, een verleden dat tegenwoordig zo vaak bewust vergeten wordt. In de loop van de tentoonstelling zal het werk langzaam vergaan, net zoals bepaalde culturen en tradities in Indonesië verdwenen zijn. En net zoals dit verleden nog amper erkend wordt door de Nederlanders. De tentoonstelling vond plaats in een aantal stijlkamers.

Over Iswanto Hartono

Met zijn interdisciplinaire praktijk concentreert Iswanto Hartono zich voornamelijk op thema’s zoals geschiedenis, tijd, ruimte en stedelijkheid. De kunstenaar, opgeleid als architect, heeft een grote interesse in structuur en vorm en in alternatief gebruik van een ruimte. Hartono streeft naar een kritisch bewustzijn van een ruimte, onderzoekt wat dit begrip ‘ruimte’ nu eigenlijk inhoudt en hoe wij het als vanzelfsprekend ervaren. Hartono is in het bijzonder geïnteresseerd in Indonesische tradities en een geschiedenis die tegenwoordig vaak vergeten wordt. Ook in eerdere projecten stond het onderwerp van kolonisatie en de strijd om identiteit in een hedendaags Indonesië centraal

Europelia Indonesia

Sinds 1969 biedt de Brusselse kunstbiënnale EUROPALIA INDONESIA belangstellenden de gelegenheid om de kunst en cultuur van een gastland te ontdekken. Dit jaar lag de focus op Indonesië. In het kader van EUROPALIA programmeerde de Oude Kerk, die in het verleden via de zeevaart nauw met Indonesië verbonden was, een tentoonstelling die onze gezamenlijke geschiedenis aan het licht brengt.