Rode Raam Gesprek: Red Light Heritage

21 juni 2023

20:00 – 21:30

Praat op 21 juni mee over de geschiedenis en toekomst van sekswerk in de oude binnenstad.

bestel tickets

Nodig iemand uit om mee te gaan

In 2018 leidde de plaatsing van een rood glas-in-lood raam in één van de kapellen van de Oude Kerk tot een felle maatschappelijke discussie en een jaren durend juridisch conflict. De commotie rond het werk Anastasis van kunstenaar Giorgio Andreotta Calò riep de vraag op hoe hedendaagse kunst past in een eeuwenoud monument.

Sindsdien praten we jaarlijks, op de langste dag van het jaar, over de veranderende betekenis van (im)materieel erfgoed. Deze editie gaan we dieper in op de historische aanwezigheid van sekswerk in het Wallen-gebied. Hoe het beroep onder druk staat in de buurt en hoe de erfgoed-claim door lokale sekswerkers en sekswerk-activisten de huidige opvattingen over erfgoed uitdaagt.

OUDE KERK LEZING 21 06 20190052l

Programma

Angelo Custódio
unknown springs - sonic poem for the disruptive power of desire
Julia Visser
Gastcurator spreekt over het project Red Light Heritage
Anna Torres
 Architect AHK - presentatie XXX Re-Sexifying Amsterdam's Red Light District
Amber Sikkema
Architect TU Delft - presentatie project
Panel gesprek 
met Anna Torres, Amber Sikkema, Violet Vintage (Prostitution Information Center) en Marianna van der Zwaag, curator van de Oude Kerk.

Meer over de sprekers

Anna Torres is een architect en kunstenaar gevestigd in Amsterdam. Haar werk richt zich op kwesties van ruimtelijke rechtvaardigheid, feminisme en seksualiteit in de openbare stedelijke ruimte. Na het afronden van een bachelor Architectuur aan de Universiteit van Montreal (Canada), studeerde Torres in 2022 af aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam met het project XXX: Resexifying Amsterdam's Red Light District. Momenteel werkt ze als gastdocent aan dezelfde academie en heeft ze een eigen praktijk op het snijvlak van kunst, architectuur, activisme en onderzoek. Lees hier meer over het afstudeerproject. 

Amber Sikkema studeert architectuur aan de TU Delft en is bezig met de afronding van haar master. Haar huidige onderzoek richt zich op de integratie van sekswerk in de Wallen. Als bewoner van deze buurt ervaart ze de vele verschillende gezichten van de buurt en raakt ze geïnspireerd door de gemeenschap die hier samenleeft. Haar scriptie draait om het onderzoeken van de ingewikkelde relatie tussen de ramen, sekswerkers en de buurt zelf. Na het observeren van de historische transformatie van deze relatie merkte ze hoe de ramen langzaam begonnen te krimpen en te verdwijnen. Omdat sekswerk een inherent onderdeel van de samenleving is, vindt ze dat het erkenning en integratie in de stad verdient en stelt ze dat het verdwijnen van de ramen een uitdaging vormt voor de sociale positie en acceptatie van sekswerkers. In plaats van zich te richten op het redden van de sekswerkers, benadrukt ze het behoud van de ramen vanuit een perspectief van erfgoed. In haar werk probeert ze licht te werpen op de sociale dynamiek binnen de buurt en stelt ze innovatieve architectonische en stedenbouwkundige strategieën voor die erop gericht zijn om zowel de materiële als sociale kenmerken van de Wallen te waarborgen.

Angelo Custódio
 is een kunstenaar die werkt met stem en performance. Hij creëert sonische ervaringen vanuit een crip~queer perspectief, geïnformeerd door kritische theorie en belichaamde kennis. Opgeleid als klassiek zanger onderzoekt Angelo de relaties tussen poëtica en techno-somatische manieren van stemmen. Door te luisteren ontwikkelt hij sonische ontmoetingen met het kwetsbare, waarbij hij 'scheuren' opent naar wilde(re) ruimtes die absoluut uitnodigen tot vrijere ecologieën van leven.
Speciaal voor dit programma nodigt Custódio het publiek uit voor een luistermoment (of misschien een moment van zelfliefde). unknown springs is een sonisch gedicht voor stem en live elektronica dat ingaat op het ontregelende principe van verlangen. Het stemt het publiek af op andere manieren van voelen, op een belichaamde innerlijkheid die resoneert met de levendigheid van het lichaam.

Violet Vintage
 is teamlid van het Prostitution Information Center (PIC), sekswerker en academicus. Met een master in gender, geweld en conflict is Violet's expertisegebied is feministische geografie, kennisreproductie en ervaringen van marginaliteit in de sekswerkersgemeenschap. Violet vergeleek in haar onderzoek de architectuur en sociale factoren van De Wallen met die van het voorgestelde erotisch centrum.

Over het programma

De publieke ruimte rondom de Oude Kerk is een stedelijk vlechtwerk van keuzes en koestering. Net als de Oude Kerk vele lagen van (im)materieel erfgoed met zich meedraagt, zo vinden we dat ook terug in de cultureel-historische context van de buurt. Welke aspecten van cultuur we onder erfgoed scharen is altijd in beweging en brengt emoties met zich mee. Volgens de gemeente en het huidige plan Aanpak Binnenstad moet de binnenstad een plek worden waar erfgoed wordt gekoesterd en culturele vernieuwing wordt omarmt. Met de strengere regelgeving rondom openingstijden en gevelreclame en de plannen voor een erotisch centrum buiten de stad staat de historische aanwezigheid van sekswerk in de buurt echter onder druk. Wat mag blijven en wat moet plaatsmaken? Kan het benaderen van sekswerk als onderdeel van het erfgoed van de buurt bijdragen aan het behoud van sekswerk op de Wallen?

Over deze en andere aanverwante vragen gaan we op 21 juni in gesprek. Gastcurator Julia Visser van Red Light Heritage stelde een programma samen. Antropologe Mary Douglas publiceerde in 1966 haar beroemde werk Purity & Danger. Hierin beargumenteert zij dat wat als ‘dirt’ wordt geclassificeerd, verandert per plaatselijke context. Bemodderde laarzen zijn bijvoorbeeld niet vies wanneer ze in de tuin staan, maar wel in de badkamer. Volgens Visser zien we dit ook terug in de huidige spanningen in de buurt. Sommige onderdelen van erfgoed zien we als ongewenst in de binnenstad en moeten verplaatst worden naar buiten of mogen er niet bijhoren. Anders gezegd, wat wel en niet gerekend wordt tot erfgoed lijkt ook onderdeel van een subjectieve morele beleving. Ook tijdens de discussies over de plaatsing van ‘het rode raam’ in de Oude Kerk speelden opvattingen over de omgang met erfgoed en wat daar wel en niet bij past een cruciale rol. Waar komen deze opvattingen over erfgoed vandaan? Wie bepaalt wat erfgoed is en wat niet?