Verdieping

It’s OK… Twijfel-cirkel #8

20 september 2023

15:00 – 17:00

Samenkomst over het begrip 'twijfel' in I en filosofie.

Nodig iemand uit om mee te gaan

Op 20 september vindt de laatste van acht publieke cirkel samenkomsten rondom ‘twijfel’ plaats. In deze cirkel samengebracht met Ben Dragstra, werkzaam bij het Leger des Heils, gaan we middels verschillende bespiegelingen in gesprek over de rol van twijfel in hedendaagse samenleving, bestaan & buurt.

Voor deze twijfel-samenkomst, hebben we kunstenaar Madelinde Hageman en filosoof Sabine Wassenberg uitgenodigd om vanuit hun werk voor ‘Ode aan de Twijfel’ een middag te organiseren waarin we gezamenlijk in gesprek gaan over de waarde van de twijfel.

Voor deze samenkomst gaan Hageman en Wassenberg vanuit de filosofie zorgen voor een gezamenlijk uitwisseling over de waarde van de twijfel. Bijvoorbeeld over het verschil tussen alledaagse en existentiële twijfel? En wat zeggen de filosofen over twijfel? We laten ons inspireren op een eerder project waarbij middelbare scholieren hun visie op de twijfel verbeelden.

‘Ode aan de Twijfel’ belicht de waarde van twijfel vanuit kunst, filosofie en de visie van jongeren. Ode aan de Twijfel’ is een programma voor het onderwijs, musea en kunstinstellingen waarin twijfel benadert wordt vanuit kunst en filosofie. Het programma toont de waarde van twijfel in het proces van de kunstenaar, in de filosofie maar ook in de samenleving in het algemeen. Moet je over alles je mening klaar hebben of is er ook ruimte voor twijfel?

Madelinde Hageman is social designer, kunstenaar, curator, programmamaker en docent. Ze heeft samen met Saskia van Broekhoven het programma “Ode aan de Twijfel’ geïnitieerd. Door kunst, verbeelding, artisticiteit en participatie ontwikkelt ze samen met mensen een nieuwe kijk op (levens) vragen en vraagstukken. Deelnemers krijgen de ruimte om betrokken te zijn in het vorm geven van een nieuwe werkelijkheid.

Sabine Wassenberg (1981) is filosoof en geeft les in het filosoferen. Ze is de schrijver van Mijn ego en ik, Kinderlogica, Philo & Sophia en vier edities van Het Onwijs Grote Filosofie Doeboek. Onlangs heeft ze samen met filosoof Kamel Essabane een nieuw boek gelanceerd ‘De zoon van de Gazelle’. Het is een hervertelling van een beroemd verhaal uit de twaalfde eeuw, de bloeitijd van de Arabisch-islamitische cultuur. Het gaat over een jongen die opgroeit op een onbewoond eiland en wordt opgevoed door een gazelle.

Twijfel cirkel 8

Praktische informatie
Tickets niet online verkrijgbaar, enkel bij entree Oude Kerk.

Over It's OK... commoning uncertainties
Deze cirkel is onderdeel van het meerjarige collectieve kunstproject It’s OK… commoning uncertainties rondom het gemeenschappelijk maken van onzekerheden en het verhalen van verschillende realiteiten. It’s OK... is samengesteld op initiatief van Jeanne van Heeswijk door meer dan honderd makers, denkers, activisten, kunstenaars, buurtbewoners. Lees hier meer over het project.