It's OK... Cirkel 1: Tanaqush: The Chiselling of Collectivity #2

9 juni 2023

17:00 – 19:00

Panelgesprek over collectiviteit en luisteren.

reserveer tickets

Nodig iemand uit om mee te gaan

Deze eerste cirkel is bijeengebracht door kunstenaar en onderzoeker Isshaq Albarbary. Centraal tijdens de bijeenkomsten van deze cirkel staat de vraag: hoe kunnen we tijd en ruimte maken voor een gesprek en met aandacht naar elkaar luisteren? Samen met Salim Bayri, Alina Jabbari, Ehsan Fardjadniya, Ola Hassanain, Hilda Moucharrafieh, Selma el Boundati, Winston Nanlohy onderzoekt Albarbary hoe tijd collectief gemaakt kan worden om tot nieuwe begrippen te komen. Tijdens het gesprek worden begrippen als kennis en marginalisatie, nieuwkomer en inwoner, centrum en periferie, theorie en praktijk uitgedaagd.

Portrait isshaq 1024x683

Over Isshaq Albarbary
Isshaq Albarbary (Bethlehem / Amsterdam) is een kunstenaar en onderzoeker die zich richt op de interacties tussen vluchtelingen en hun leefomgeving. In zijn praktijk, die is gevormd door zijn leven waarin hij opgroeide in een vluchtelingenkamp in Palestina, initieert Albarbary ‘mujaawarah’ (bijeenkomsten of nabuurschap in het Arabisch) en tanaqush (discussie) als methoden voor collectief leren en praktijken van "making time" en niet-dominante, speculatieve tijdsvorming. Hij heeft een Master in Fine Art and Design en was een 2017/2018 fellow bij BAK (Basis voor Actuele Kunst) op het fellowship programma Propositions for Non-Fascist Living. Eerder was hij deelnemer en later coördinator van Campus in Camps, een educatief programma dat collectieve kritische leeromgevingen activeert in Palestijnse vluchtelingenkampen. Het werk van Al-Barbary werd getoond in groepstentoonstellingen en biënnales zoals Bienal de Sao Paulo, Van Abbemuseum, Documenta 13 en Chicago Architecture Biennial.

Over de deelnemers
Salim Bayri (Casablanca, 1992) ging naar de Rijksakademie (NL), heeft een BA in Kunst en Design van de Escola Massana (CAT) en een MA in Media, Kunst, Design en Technologie van het Frank Mohr Instituut (NL). Zijn werk ligt in het verlengde van zijn moedertaal: het Marokkaanse Darija. Een veel gesproken taal zonder officiële regels of woordenboek die gemakkelijk verandert en woorden absorbeert uit haar nabijheid.

Alina Jabbari (Nederland, 1992) is een interdisciplinaire wetenschapper met een LLB, een MA in Global Criminology en een MA in Theology and Religious Studies. Haar onderzoek gaat over de rol van collectief trauma en collectief geheugen op het snijvlak van Koerdische nationale en religieuze identiteitsvorming en probeert inzicht te geven in de verhalen die vorm geven aan de manier waarop individuen door beide identiteiten navigeren.

Ehsan Fardjadniya werkt voornamelijk met een gemeenschap van asielzoekers in of buiten de asielaanvraagprocedure. Hij doet dat door middel van documentaire films en performances. Momenteel investeert hij in een soortgelijke performance-documentaire als zijn vorige 'Refugee on Trial' in samenwerking met vluchtelingen en advocaten.

Ola Hassanain leidt een kritische ruimtelijke praktijk als beeldend kunstenaar en opgeleid architect. In haar werk richt ze zich op de subtiele politiek van de ruimte - namelijk hoe gebouwde ruimtes reageren op geweld van staatsentiteiten en dit versterken. Ze situeert de gebouwde omgeving als iets dat het leven regelt van degenen die er wonen. Ola baseert haar werk op een idee van "ruimte als politiek discours". Een uitgebreide notie van ruimte die probeert vocabulaires te ontwikkelen die het mogelijk maken te streven naar nieuwe soorten politieke ecologieën.

Hilda Moucharrafieh heeft een BA in Graphic Design uit Libanon, en een MFA in Scenografie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), Nederland, waar ze sinds 2017 docent is aan het Master Scenografie programma. Ze is kunstenaar, docent en cultuurbeoefenaar. Via haar artistieke onderzoekspraktijk onderzoekt ze onze hedendaagse sociale conditie door de lens van politieke geschiedenis, waarbij ze zich met name richt op economische en politieke invloeden bij het vormgeven van publieke ruimtes.

Selma el Boundati is een cultuurbeoefenaar. Ze heeft een MS in culturele antropologie van de Universiteit van Utrecht, waar ze een scriptie schreef over klimaatrechtvaardigheid.

Winston Nanlohy (1986, Breda) is beeldend kunstenaar en filmmaker. Hij heeft een BA in Audiovisuele Kunst van de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Nederland (2013) en een MA in Fine Art and Design van HKU University of the Arts Utrecht, Nederland (2020). Zijn werk onderzoekt mogelijke manieren om "openbare" ruimtes te bewonen - zowel fysiek als digitaal - als een manier om betekenisvolle relaties te vormen en in stand te houden.

Over It's OK...
Deze cirkel is onderdeel van het meerjarige collectieve kunstproject It’s OK… commoning uncertainties rondom het gemeenschappelijk maken van onzekerheden en het verhalen van verschillende realiteiten. It’s OK... is samengesteld op initiatief van Jeanne van Heeswijk door meer dan honderd makers, denkers, activisten, kunstenaars, buurtbewoners.