aimée zito lema: here is where we meet

5 juni - 22 augustus 2021

Verandering: het is misschien wel de enige constante in de veelbewogen geschiedenis van de Oude Kerk én in de samenleving in flux. Hoe gaan we in verschillende tijdperken om met verandering en wat gaat eraan vooraf? Deze vraag staat centraal in de installatie van kunstenaar Aimée Zito Lema in de Oude Kerk.

Afgelopen drie jaar is Zito Lema in de archieven van de Oude Kerk gedoken. Geïnteresseerd in de herinterpretatie van geschiedenis en de waarde van erfgoed in de Oude Kerk, vielen haar twee momenten van verzet op. De Beeldenstorm, die hier op 23 augustus 1566 plaatsvond en waarin mensen zich verzetten tegen de macht van de Rooms Katholieke kerk. En de recente weerstand tegen de plaatsing van een rood venster in het Heilig Graf, waardoor monumentale waarden volgens sommigen werden aangetast.
Het zijn dit soort momenten van verzet die tekenend zijn voor de verandering die erop volgt. De installatie in de kerk staat hierbij stil. Je ziet waterbassins met foto’s en bouwelementen, je hoort gedichten uitgesproken worden en dwalend doorheen de kerk kom je een aantal sculpturen tegen waarin foto’s op papier zijn verwerkt. In het Hoogkoor vind je twee omvangrijke textielwerken. Al deze elementen samen staan stil bij de manier waarop verzet en verandering werkt voor jou als individu, en voor de samenleving. Wat betekent verzet voor de loop van ‘onze’ geschiedenis? En hoe zetten we als samenleving verandering in gang?

biografie
Aimée Zito Lema (1982) werd geboren in Amsterdam en groeide op in Buenos Aires. Ze studeerde aan de Universidad Nacional de las Artes (Buenos Aires), de Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam) en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag). Ook was ze resident bij onder meer de Rijksakademie van beeldende kunst Amsterdam), die dit jaar 150 jaar bestaat. De fascinatie met sociaal verzet loopt als een rode draad door het werk van Zito Lema: zo maakte ze eerder werk over de Argentijnse dictatuur en de protesten bij de bouw van de Stopera. Haar werk werd getoond in o.a. MACBA, Centre Pompidou en de Gwangju Biënnale. De tentoonstelling in de Oude Kerk wordt haar grootste solotentoonstelling tot nu toe, en het is de eerste keer dat ze zulk omvangrijk contextspecifiek werk maakt.

Here is where we meet
Aimée Zito Lema
5 juni 2021 – 22 augustus 2021

Foto: Gert Jan van Rooij.Delen