em’kal eyongakpa: babhi–bεrat 21r

18 september – 26 september 2021

Vanaf 18 tot en met 26 september presenteert de Oude Kerk in samenwerking met de Hartwig Art Foundation een geluidssculptuur van kunstenaar Em’kal Eyongakpa. Voor de Oude Kerk ontwikkelde hij een werk dat voortvloeit uit zijn artistieke onderzoek naar de relatie tussen water en geluid. Klanken zijn de belangrijkste drager in de praktijk van Eyongakpa.

installatie
In de Oude Kerk is de beleving van klank en geluid vaak een collectieve ervaring, een spel van frequenties en architectuur. De in Kɛnyaŋ/Dɛnya (Kameroen) geboren kunstenaar Em’kal Eyongakpa (1981) maakt het ervaren van geluid in de Oude Kerk zowel tot een persoonlijke als een collectieve ervaring.
Speciaal voor Amsterdams oudste gebouw ontwikkelde hij een geluidssculptuur getiteld: babhi–bεrat 21r. Het betreft een fragment uit babhi-manyɛp/ babhi-bawɛt (serie: mbaŋ). Mbi betekent pad, route, (pl babhi). bawɛt betekent olie, manyɛp betekent water. babhi-manyɛp/ babhi-bawɛt betekent vertaald uit Kenyang, waterwegen/oliewegen.
Eyongakpa’s geluidservaring verspreidt zich via houten pulserende platforms in het midden van de kerk door de gehele ruimte. De platforms vormen een pad dat je kan bewandelen. Ze zetten onbewerkte geluidsopnames die de kunstenaar maakte tijdens nachtelijke rites/processies door de stad om in een fysieke ervaring van klank. Natuur- en buitengeluiden vinden zo een weg naar binnen.

hartwig art foundation
Het Hartwig Art Production | Collection Fund is in 2020 opgericht en maakt onderdeel uit van de Hartwig Art Foundation. Het fonds stimuleert experimenten en creativiteit op het hoogste niveau. Jaarlijks ondersteunt het fonds een groep kunstenaars bij het maken van nieuw en ambitieus werk. De kunstwerken worden uiteindelijk door de Hartwig Art Foundation aangekocht en aan de Collectie Nederland geschonken. Op die manier levert het fonds een blijvende maatschappelijke bijdrage. Voor het Special Project 2020-2021 zijn samenwerkingen met presentatie-instellingen in Nederland aangegaan. Naast Oude Kerk zijn er presentaties van in totaal 15 kunstenaars te zien bij Kunstinstituut Melly (Rotterdam), Stroom Den Haag, Vleeshal (Middelburg) en Casco Art Institute (Utrecht).

biografie
Em’kal Eyongakpa is afgestudeerd in plantenbiologie en ecologie aan de Universiteit van Yaoundé 1 en was als resident verbonden aan de Rijksakademie in Amsterdam.
Hij staat bekend om zijn reizende onderzoeksruimten en autonome kunstcentra; KHaL! SHRINE (Yaounde, 2007-2013), Bɔɔ Bɛtɔk/ɛfúkúyú, (Amsterdam, 2017-heden). Het werk van deze kunstenaar was te zien en te ervaren tijdens verschillende manifestaties en in expositieruimten over de hele wereld.

Foto: © Jan Kees SteenmanDelen