ana guedes: vol.7 n.17 007 | 30'07" |121169_tape loop_7'13"

1 oktober - 31 oktober 2021

Vanaf 1 tot 31 oktober presenteert de Oude Kerk in samenwerking met de Hartwig Art Foundation een geluidsinstallatie van de Portugese kunstenaar Ana Guedes (1981). In haar installaties verweeft ze historische en persoonlijke verhalen. Geprikkeld door de wisselwerking tussen de persoonlijke en politieke geschiedenis die haar familiearchief weerspiegelt staat Guedes met haar werk stil bij de vraag welke verhalen worden doorgegeven en welke verloren gaan.

installatie
Net als bij eerdere werken neemt Guedes voor haar installatie in de Oude Kerk de platencollectie van haar Portugese familie als uitgangspunt. De platencollectie reisde over drie continenten en weerspiegelt zo de migratie van haar familie. De eerste platen werden in de jaren zestig van de vorige eeuw in Angola gekocht, na het uitbreken van de oorlog in de voormalige Portugese kolonie. Tot de jaren ’80 werd de collectie uitgebreid met vinyl uit Portugal en Canada. De krassen op de platen en de door motten opgegeten hoezen verraden het verstrijken van de tijd. Ze bestaan als passieve getuigen van een verplaatsing in tijd en ruimte. In de installatie verwerkt ze daarnaast opnames die ze onder meer maakte van het kleine orgel van de Oude Kerk.

hartwig art foundation
Het Hartwig Art Production | Collection Fund is in 2020 opgericht en maakt onderdeel uit van de Hartwig Art Foundation. Het fonds stimuleert experimenten en creativiteit op het hoogste niveau. Jaarlijks ondersteunt het fonds een groep kunstenaars bij het maken van nieuw en ambitieus werk. De kunstwerken worden uiteindelijk door de Hartwig Art Foundation aangekocht en aan de Collectie Nederland geschonken. Op die manier levert het fonds een blijvende maatschappelijke bijdrage. Voor het Special Project 2020-2021 zijn samenwerkingen met presentatie-instellingen in Nederland aangegaan. Naast Oude Kerk zijn er presentaties van in totaal 15 kunstenaars te zien bij Kunstinstituut Melly (Rotterdam), Stroom Den Haag, Vleeshal (Middelburg) en Casco Art Institute (Utrecht).

biografie
Ana Guedes is een in Portugal geboren multidisciplinair kunstenaar die woont en werkt in Nederland. In haar artistieke praktijk combineert ze media zoals geluid, video, installatie en performance. Ze volgde een residentie programma aan de Jan van Van Eyck Academie in Maastricht en deed een master Artistic Research aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in dezelfde stad. Eerder toonde ze onder meer werk bij Stroom Den Haag in DeFabriek in Eindhoven, het Playground Festival in Leuven en Museo Reina Sofía in Madrid. Guedes is één van de 15 geselecteerde kunstenaars die dit jaar deelneemt aan het Hartwig Art Foundation-project.

Foto: © Maarten NauwDelen