oude kerk

 

kerktoren

kerk – monument – museum

De Oude Kerk is de eerste kerk van Amsterdam en het oudste gebouw van de stad. Al eeuwenlang is het één van de meest bijzondere en karakteristieke gebouwen van de stad.

De geschiedenis van de Oude Kerk gaat terug tot de Middeleeuwen, de bakermat van de latere ‘Gouden Eeuw’. Onlosmakelijk zijn de stad en de Oude Kerk met elkaar verbonden. De kerk was het centrale punt in een beginnende middeleeuwse stad, in de zeventiende eeuw het hart van handelsmetropool Amsterdam en na een periode van stilte is het vandaag de dag opnieuw een levendige plek in de stad.

Als historisch monument programmeert ze tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars die heden en verleden elkaar laten beïnvloeden waarmee nieuwe perspectieven ontstaan. Tot op de dag van vandaag is de Oude Kerk meer dan alleen een religieuze plek. Ze speelt voortdurend een rol in het stedelijk leven. Sinds 1955 wordt het monument beheerd door de Stichting De Oude Kerk. Sinds 2016 is daar de museumstatus aan toegevoegd.

geschiedenis

 

pilaar

Waar de Amstel in het IJ uitmondde, wierp de rivier vroeger oeverwallen van klei op: de wallen. Hier bouwden de eerste bewoners in de 13e eeuw een kapelletje op een terp die ook als begraafplaats dienst deed. Dit kerkje groeide in de opvolgende eeuwen uit tot een van de meest imposante monumenten van Amsterdam.

sint nicolaas wordt oude kerk
Op 17 september 1306 wijdde de Bisschop van Utrecht de kerk tot Sint Nicolaas. Daarmee kreeg het de naam van deze beschermheilige van de zeelieden. Zo’n honderd jaar later verrees er vanwege het groeiende aantal Amsterdammers een nieuwe kerk aan de Dam: De Nieuwe Kerk. De Sint-Nicolaaskerk werd daarmee in de volksmond de Oude Kerk genoemd.
In de loop der eeuwen is het gebouw steeds uitgebreid, onder meer in 1552 met de Mariakapel waar zich nu nog de gebrandschilderde ramen bevinden.

van katholiek naar protestant
Het interieur van de Oude Kerk weerspiegelt de ingrijpende en revolutionaire omwenteling van een katholieke naar protestantse kerk. Hiermee is de Oude Kerk een van de belangrijkste monumenten van Nederland en Europa. Tijdens de Beeldenstorm en de latere Alteratie werden beelden kapotgeslagen, altaren verwijderd, muurschilderingen overgeschilderd en het ceremonieel zilver geroofd of omgesmolten. Het koorhek is getuige van deze historische gebeurtenis. Het luidt: ‘Het misbruik, in godes kerk allengskens ingebracht, is hier weer afgedaan in het jaar zeventig en acht’. In de kerk werd voortgaan gepreekt, de mis was verleden tijd. Tot op de dag van vandaag is de Oude Kerk op zondagochtend in gebruik voor de protestantse eredienst.

plek van herinneren en vereren
De Oude Kerk telt ongeveer 12.000 graven onder haar ca. 2200 grafstenen. Een bij velen bekend graf is dat van Saskia van Uylenburgh (1612-1642), begraven in graf nr. 29. Daarnaast herinneren grafmonumenten betekenisvolle historische personen. Jacob van Heemskerck bijvoorbeeld, de admiraal die in 1607 bij Gibraltar het leven liet in een zeeslag met de Spaanse vloot; ondanks Heemskercks sneuvelen, wonnen zijn schepen het gevecht. Op dit soort grafmonumenten kwamen in de 17e eeuw al toeristen af. Een ander voorbeeld van herinneren is het gebrandschilderde raam waarop de Vrede van Munster werd herdacht, de vrede die Nederland in 1648 officieel tot een onafhankelijke staat maakte.

meer dan alleen kerk
De Oude Kerk was en is nooit enkel een kerk maar speelt voortdurend een rol in het stedelijk leven. Vissers boetten er eertijds hun netten en repareerden hun zeilen, er werd handel gedreven en er werden concerten gegeven. Kortom, het was en is naast kerk ook een levendige ontmoetingsplek.

Lees hier wat er nu te doen en te zien is in de Oude Kerk.

collectie

 

dak-oudekerk

De kern van de collectie van de Oude Kerk vormt vanzelfsprekend het gebouw zelf, haar interieur en collectie. Het interieur en de collectie bestaat uit het geheel van onderdelen van de 15e tot de 21ste eeuw. Met topstukken die deel uitmaken van de Collectie Nederland. Uit de Middeleeuwen dateren het koorhek met de koorbanken, de vele schalkbeelden en gewelfschotels en -schilderingen. Later werd daar de protestantse inrichting aan toegevoegd: de preekkerk met preekstoel, pilaarbanken en bankenblokken. Tot de collectie behoren ook de grafzerken en de grafmonumenten.De collectie wordt tot op de dag van vandaag aangevuld met nieuwe werken.

Vanaf 5 oktober 2018 openen 7 zijruimtes van de Oude Kerk haar deuren en is meer collectie te zien / ontdekken voor publiek.

collectie online

 

glas-in-lood

Bekijk de collectie