Het sterfbed van Maria in glas-in-lood

Arts and heritage
In de late middeleeuwen werd Maria’s sterfbed meestal in een eigentijdse, huiselijke omgeving getoond. Rond haar bed zijn de twaalf apostelen verenigd. Petrus staat zegenend klaar en de anderen bereiden zich biddend en lezend voor op het afscheid. Onderin staan het stadswapen, de naam van de schenkers - de familie Brunt - en hun patroonheiligen afgebeeld. Het glas is toegeschreven aan de Goudse glasschilder Dirck Crabeth en dateert uit 1555. Brandschilderen is een vorm van glaskunst. In de Middeleeuwen werden de ramen van kerken helemaal of deels voorzien van gebrandschilderd glas wat bij elkaar gehouden werd in loden strips. Het licht viel daardoor in allerlei sprankelende kleuren de kerkruimte binnen. De Oude Kerk had in totaal 33 glas-in-lood ramen, het merendeel uit de vijftiende eeuw en de zestiende eeuw, vier uit de zeventiende eeuw en een uit de achttiende eeuw. De ramen in de Mariakapel waren oorspronkelijk de oudste, ze zijn echter volledig gerestaureerde en vernieuwd.