restauraties


In de Oude Kerk vinden doorlopend restauratiewerkzaamheden plaats. Al eeuwen werken ambachtslieden aan de conservatie en restauratie van het monumentale gebouw. Tot op de dag van vandaag. Op deze pagina lees je meer over actuele restauraties. Kijk je mee?

restauratie geschilderd behang spiegelkamer (2020-2022). 
Wie in de Spiegelkamer staat, bevindt zich in een veelkleurig achttiende eeuws-schilderij vol bloemen en vogels. Het is een van de meest elegante zijruimtes van de Oude kerk door het bont beschilderde behang dat alle wanden en deuren bedekt. In opdracht van de Oude Kerk is in 2020 eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis en de conditie van het achttiende-eeuwse doek door de restauratiearchitect van de Oude Kerk, Ben Massop en restauratoren Ruth Jongsma (Bureau voor Kleuronderzoek & Restauratie) en Astrid van den Berg (schilderijenrestauratie). Na afloop van het onderzoek werd het behang onder leiding van Jongsma door een groep restauratoren in het openbaar gerestaureerd. Bezoekers konden het restauratieproces zelf volgen. Daarnaast organiseerden we verschillende ontmoetingen tussen de restauratoren en het publiek waarbij uitleg werd gegeven over de restauratie. In het najaar van 2022 is de restauratie voltooid.

heropening spiegelkamer
Vanaf 14 februari 2023 opent de spiegelkamer weer voor publiek geopend. Wil je bij de feestelijke heropening aanwezig zijn? Meld je hier aan.

meer informatie spiegelkamer en restauratieproces
Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van de Spiegelkamer, het behang en het restauratieproces.

gevonden behang
Op de zolder boven de kerkmeesterskamer zijn onlangs drie stukken 18de-eeuws behang teruggevonden. Deze stukken laten goed zien hoe fragiel en kwetsbaar dergelijke doeken waren. Op grof geweven linnen zijn de sporen van twee geschilderde ensembles te herkennen. Lees hier meer over het behang.

restauratie glas-in-loodramen mariakapel
Amsterdam is gebouwd op palen. Veel monumenten in de stad kampen daarom met verzakkingsproblemen. Zo ook de Oude Kerk, waar deze verzakkingen continu in de gaten worden gehouden. Als eerste stenen gebouw van de stad is de Oude Kerk gefundeerd op de oudste palen. Onder het gebouw bevinden zich twee verschillende funderingssystemen die zorgen voor druk en spanning op de muren. Hierdoor zijn er ook beschadigingen opgetreden aan de glas-in-lood vensters aan de oostzijde van de Mariakapel. Momenteel worden ze gerestaureerd in het restauratieatelier. Klik hier voor meer informatie over het glas-in-lood en het restauratieproces.


Foto’s: Maarten Nauw