silence #20

5 april 2019

In de vroege morgen is de Oude Kerk een meditatieve oase in de stad, met een enerverende zonsopkomst die licht door de hoge kerkramen werpt. Op dit vroege tijdstip kun je genieten van het muziekprogramma Silence, dat een contemplatief contrast vormt met het hectische stadscentrum.

the instrument of troubled dreams
Reeds 400 jaar klinken er concerten in de Oude Kerk, vaak met muziek in ‘gesloten’ delen: hermetisch contrapunt bij koormuziek van Sweelinck, een muur van orgelgeluid in grootse Bachwerken. The Instrument of Troubled Dreams van Cardiff & Miller breekt het musiceren en luisteren open en creëert nieuwe ruimte, klank als tegenwicht van de stille ruimte van de Oude Kerk. Bezoekers van de tentoonstelling van het geluidskunstwerk van Cardiff & Miller maken dagelijks een eigen collage met bestaande klanken uit de mellotron. De Silence concerten, gecureerd door Jacob Lekkerkerker, sluiten hierbij aan.

silence #20
In het Silence-concert van 5 april concert klinkt een contrast tussen twee geluidswerelden. The Instrument of Troubled Dreamsvan Cardiff & Miller speelt de solo-rol in een statisch werk van James Tenney, In a large, open space (1994). In deze compositie van Tenney (1934-2006) speelt elk instrument een perfect geïntoneerde ‘boventoon’ van een lage F. Een cyclische beweging van perfecte samenklank die oneindig lijkt te zijn. Eigenlijk is er geen groter contrast denkbaar tussen de veelheid van geluiden uit de Instrument of Troubled Dreams van Cardiff & Miller en de statische compositie van James Tenney. Toch was juist James Tenney een van de eerste componisten die collages maakte door samples te bewerken van bestaande muziek, zoals een extreme bewerking van materiaal van Elvis Presley in zijn Collage #1 uit 1961. Zijn werk vernieuwde het muzikale denken over ruimtelijkheid, harmonische perceptie, consonantie en dissonantie – wat wel lijkt bij elkaar lijkt te klinken en wat niet.

De musici van Silence #20 zijn Dario Calderone (bas), Pau Sola Masafrets (cello), Oene van Geel (altviool), Maya Felixbrodt (altviool), Jan Willem van der Ham (fagot), Jan Bastiani (trombone), Gareth Davis (basklarinet), María Martínez Ayerza (fluit), Carole Reis (orgel), Petri Arvo (blokfluit), Jacob Lekkerkerker (mellotron).

 

silence #20
5 april 2019
, 08:00 – 09:00
Oude Kerk, Oudekerksplein (de wallen), Amsterdam
tickets online

afbeelding: maarten nauwDelen