nachtelijke dwaling #5

5 november 2014 – 5 november 2014

Nachtelijke dwaling #5, door Ruchama Noorda. Op zaterdag 15 november vindt de vijfde editie uit een serie van zes Nachtelijke Dwalingen plaats. Deze avond leidt kunstenaar Ruchama Noorda de deelnemers en een straatveegteam door de Wallen en rond de Dam; het centrum van handel en de ‘cervix’ van de stad. De wandelroute brengt historische en hedendaagse krachtplaatsen in de oude stad in kaart via een systeem van zogenaamde ‘leylijnen’ en energiebanen waarop begeestering, zware vervolging en spirituele revoluties hebben plaatsgevonden. Tijdens de dwaling vinden ademhalingsoefeningen en meditatiemomenten plaats en wordt stilgestaan bij het kruispunt van al deze leylijnen: binnenin de supermarkt in het Mercurius gebouw, vernoemd naar de Romeinse god van de handel. De dwaling vervolgt langs locaties waar eeuwen geleden ketters, zoals de radicale Wederdopers bijeen kwamen om hun spirituele revolutie te propageren, en schaduwt de Stille Omgang; een katholieke processieroute ter herdenking van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. De avond wordt ingeleid met een orgelcompositie door Gunnar Gunnsteinsson. Beeld: Nachtelijke Dwaling #5, 2014, oude kerk © Eric Giraudet.

 Delen