monuments #5: ton koopman

15 oktober 2021

Op vrijdag 15 oktober speelt Ton Koopman een orgelconcert in de serie Monuments. Een moment waarop de tijd een uur stilstaat, en de geschiedenis op intense wijze klinkt in de grootse akoestiek van de Oude Kerk.

concert
Organist Ton Koopman (1944) speelt, aan de vooravond van de 400e sterfdag van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), een programma met muziek van Sweelinck en tijdgenoten. Sweelinck was 40 jaar organist van de Oude Kerk, en werkte in een tijd met grote maatschappelijke tegenstellingen. Er woedde een fel debat over de vrije wil (kan de mens zijn handelen kiezen, of staat al vooraf vast of hij goed of kwaad zal doen…). De Oude Kerk veranderde van de ene op de andere dag van een Rooms-Katholieke in een Protestantse Kerk, en De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verklaarde zichzelf onafhankelijk in 1581. Sweelinck was toen 19, en inmiddels enkele jaren organist van de Oude Kerk. Sweelinck speelde en componeerde 40 jaar onverstoord door, zo lijkt het. Uit heel Europa kwamen musici bij Sweelinck om het vak te leren, en er ontstond een levendige muziekpraktijk in de Oude Kerk met de eerste publiek toegankelijke concerten in Noord-Europa. Hij speelde dagelijks op het orgel, mensen liepen een rondje door de kerk om naar zijn muziek te luisteren. Dit concert wordt gespeeld op het transeptorgel in de middentoonstemming: een stemming uit de zestiende eeuw.

biografie
Ton Koopman is een van de grote pioniers en pleitbezorgers van oude muziek en geldt al vele decennia als autoriteit. Tijdens zijn internationale loopbaan als organist, klavecinist, dirigent en onderzoeker groeide het oeuvre van Johann Sebastian Bach uit tot het epicentrum van zijn werk en leven. Hij concerteerde overal ter wereld, als solist en met het door het opgerichte Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Hij ontving een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht en is hoogleraar aan de Universiteit Leiden. In juni 2006 werd aan hem de prestigieuze Bach Medaille van de stad Leipzig uitgereikt, de plaats waar Johann Sebastian Bach van 1723 tot aan zijn dood in 1750 woonde, leefde en werkte.

tickets
monuments #5

15 oktober, 20.15Delen