iswanto hartono

29 september - 14 november 2017

Samen met de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono ontwikkelde de Oude Kerk een tentoonstelling in het kader van het EUROPALIA INDONESIA. Van 29 september tot en met 14 november 2017 verbindt Iswanto Hartono de geschiedenis van de Oude Kerk met het koloniaal verleden van Indonesië, vanuit een antropologisch en archeologisch perspectief.

Speciaal voor de Oude Kerk creëert Iswanto Hartono een aantal site-specifieke werken. Binnen dit monumentale gebouw overdenkt de kunstenaar het thema van kolonisatie dat onlosmakelijk met de geschiedenis van de Oude Kerk verbonden is. Kijk maar naar de vele praalgraven van de zeevaarders die op pad gingen om de wereld te koloniseren. Het waren deze mannen die als nationale helden geëerd werden, maar die inmiddels ook symbool staan voor een etnocentrische toe-eigening van de ‘ander’, op grond van een eigen cultureel perspectief.

Hartono bestudeerde de monumenten in de Oude Kerk en bracht deze in relatie tot de ontheemde monumenten op Banda (de Molukken), Jakarta en Sumatra (voormalig Nederlands-Indië, nu Indonesië). Ooit werden deze door de Nederlanders opgericht om gebeurtenissen of daden te memoreren die buiten de context van de gekoloniseerde culturen vielen. Tegenwoordig vragen we ons af wat deze monumenten exact herdenken. De verschrikkelijke annexatie, slavernij en onderdrukking? Of louter de aanwezigheid van een overheerser? In het licht hiervan creëert de kunstenaar nieuw werk dat ons bewust maakt van een koloniale historie, een verleden dat tegenwoordig zo vaak bewust vergeten wordt. In de loop van de tentoonstelling zal het werk langzaam vergaan, net zoals bepaalde culturen en tradities in Indonesië verdwenen zijn. En net zoals dit verleden nog amper erkend wordt door de Nederlanders. De tentoonstelling vindt plaats in een aantal stijlkamers.

iswanto hartono
Met zijn interdisciplinaire praktijk concentreert Iswanto Hartono zich voornamelijk op thema’s zoals geschiedenis, tijd, ruimte en stedelijkheid. De kunstenaar, opgeleid als architect, heeft een grote interesse in structuur en vorm en in alternatief gebruik van een ruimte. Hartono streeft naar een kritisch bewustzijn van een ruimte, onderzoekt wat dit begrip ‘ruimte’ nu eigenlijk inhoudt en hoe wij het als vanzelfsprekend ervaren. Hartono is in het bijzonder geïnteresseerd in Indonesische tradities en een geschiedenis die tegenwoordig vaak vergeten wordt. Ook in eerdere projecten stond het onderwerp van kolonisatie en de strijd om identiteit in een hedendaags Indonesië centraal

europalia
Sinds 1969 biedt de Brusselse kunstbiënnale EUROPALIA INDONESIA belangstellenden de gelegenheid om de kunst en cultuur van een gastland te ontdekken. Dit jaar ligt de focus op Indonesië. In het kader van EUROPALIA programmeert de Oude Kerk, die in het verleden via de zeevaart nauw met Indonesië verbonden was, een tentoonstelling die onze gezamenlijke geschiedenis aan het licht brengt.

iswanto hartono
curator: jacqueline grandjean
29 september 2017 t/m 14 november 2017
oude kerk, oudekerksplein (wallen), amsterdam
prijs: 10 euro (Museumkaart, Vrienden van de Oude Kerk, ICOM card, I Amsterdam city card, stadspas vrij entree)
openingstijden: dagelijks 10 – 18 uur m.u.v. zondag 13 – 17:30 uur

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Iswanto Hartono in Oude Kerk voor social 38
foto: maarten nauw

Oude_Kerk_29-09-20170085
beeld: iswanto hartono, monuments, 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170012
beeld: iswanto hartono, trophy, 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170021
beeld: iswanto hartono, trophy, 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170044
beeld: iswanto hartono, colonies, 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170145
beeld: iswanto hartono, monuments, 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170133
beeld: iswanto hartono, monuments, 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170130
beeld: iswanto hartono, arrival and departure (fragment), 2017. © fabian landewee

Oude_Kerk_29-09-20170118
beeld: iswanto hartono, arrival and departure (fragment), 2017. © fabian landewee


Delen