germaine kruip: geometry of the scattering

26 november 2015 – 27 maart 2016

germaine kruip maakt het onzichtbare zichtbaar in de oude kerk
Van 26 november 2015 tot 27 maart 2016 presenteerde de Oude Kerk onder de titel Geometry of the Scattering een tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Germaine Kruip. Samen met curator Krist Gruijthuijsen werd gekozen voor een ensemble van werk dat niet eerder in Nederland was getoond. Naast nieuwe, door het monumentale gebouw geïnspireerde werken als A Square, spoken en Oude Kerk Untitled omvatte deze tentoonstelling ook eerder werk van Kruip, aangepast aan de kerkelijke ruimte. Een voorbeeld is Column Untitled (2011-2015), een metershoge herhaling van marmeren fragmenten.

oude kerk untitled
Door niets toe te voegen maar juist door weg te laten, creëerde Germaine Kruip in haar werk regelmatig een nieuwe, theatrale omgeving. Zo onderzocht zij in de Oude Kerk hoe het gebouw oorspronkelijk werd aangelicht en hoe licht en duisternis zich verhouden tot de architectuur. Voor het werk Oude Kerk Untitled werden alle artificiële lichtbronnen die door de jaren heen in de kerk zijn aangebracht verwijderd, waardoor het dagelijkse zich met het theatrale vermengt. Door directe lichtbronnen en decoratieve verlichting achterwege te laten, werd de architectuur volledig blootgesteld aan de cyclus van het natuurlijke licht. Gedurende de tentoonstelling, tijdens de korte winterdagen, veranderde het daglicht van uur tot uur waardoor de kerk constant een andere gedaante aannam. Van zonovergoten tot spookachtig donker.

abstracties van licht en ruimte
De taal van simpele geometrische vormen als cirkels of vierkanten is diep geworteld in de geschiedenis van ideeën, religie en kunst. Met behulp van deze vormen en een aantal subtiele ingrepen legde Kruip historische en culturele fenomenen als de impact van tradities en rituelen bloot. Het resultaat zijn zinsbegoochelende abstracties van licht en ruimte. Kruips abstracties hebben een dubbele betekenis. Enerzijds leggen zij een verband met het contemplatieve karakter van de Oude Kerk. Anderzijds beïnvloeden en veranderen zij de perceptie van de kijker.

vierkant en/of cirkel
Het vierkant, ooit een Modernistisch symbool, stond centraal in de speciaal voor de Oude Kerk gemaakte performance A Square, spoken. In de geschiedenis van het vierkant, suggereert Kruip, herkennen wij het verglijden van de tijd en de veranderlijkheid van onze perceptie.

Kannadi (from Square to Circle) gaat over materieel en immaterieel erfgoed. Kannadi zijn traditioneel vervaardigde ronde spiegels uit Aranmula (India). Met de simpele vraag naar vierkante spiegels forceerde Kruip een doorbraak in het plaatselijke, eeuwenoude productieproces. Het leverde 11 varianten op het geijkte patroon op. Ingepast in de architectuur van de Oude Kerk verwezen deze spiegels naar bestaande en gebroken tradities.

Column Untitled uit 2011, is samengesteld uit honderden witte marmeren elementen die in hun ogenschijnlijk eindeloze herhaling een traditioneel patroon verbeelden. In de Oude Kerk bestond Column Untitled uit een 18 meter hoge kolom die zich in de Sint-Joriskapel tussen dakgewelf en zerkenvloer bevond. Met als ruimtelijk effect een suggestie van oneindigheid.

 


Foto: Germaine Kruip, Column Untitled (2011-2015) in de Oude Kerk, 2015 © Wim Hanenberg.


Foto: Germaine Kruip, Kannadi (2015) in de Oude Kerk, 2015 © Wim Hanenberg.

Germaine Kruip, The Entrance, 2015. Foto: Maxime Fauconnier
Foto: Germaine Kruip, The Entrance (performance, 2015) in de Oude Kerk, 2015 © Maxime Fauconnier.

Germaine Kruip, A square, spoken, 2015. Foto: Maxime Fauconnier
Foto: Germaine Kruip, A Square, spoken (2015) in de Oude Kerk, 2015 © Maxime Fauconnier.


Foto: Germaine Kruip, A Room, 24 Hours (2015) in de Oude Kerk, 2015 © Wim Hanenberg.

over germaine kruip
Germaine Kruip (Castricum, 1970) woont en werkt in Amsterdam en Brussel. Haar werk is door verzamelaars en musea over de hele wereld aangekocht. Sinds haar overstap van het theater naar de beeldende kunst in 2000, houdt zij zich hoofdzakelijk bezig de architectuur van licht en beweging. In haar oeuvre, dat varieert van installaties tot performances, zoekt zij naar waar de werkelijkheid overgaat in kunst, en kunst in werkelijkheid. In de oudbouw van het Stedelijk Museum installeerde zij Daytime (2004); een aantal subtiel ronddraaiende spiegelende lamellen die de verbintenis tussen Stad en Stedelijk zichtbaar maakten.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Ammodo, Fonds 21, Van Den Weghe, Zabawas, De Heeren Bouwmeester, Mondriaanfonds. Prins Bernhard Cultuurfonds en BNG Cultuurfonds.

Beeld: Germaine Kruip, Column Untitled (2011-2015) in de Oude Kerk, 2015 © Maxime Fauconnier.

 


Delen