contemplatieve wandelingen

15 april - 4 juni 2021

Vanaf 15 april staan de deuren van de Oude Kerk open voor contemplatieve wandelingen tijdens reguliere openingstijden. Na het reserveren van een tijdslot, en het bevestigen van een gezondheidsverklaring, kan de wandeling beginnen. Je krijgt een kop warme thee mee, want in de kerk is het even koud als buiten. Onderweg kom je ook de installatie van Aimée Zito Lema tegen waarin gedichten worden voorgedragen en kun je een kaarsje opsteken. Er wordt geen entree geheven, al is een donatie in deze tijd van harte welkom. Publieksmedewerkers van de Oude Kerk staan in de kerk open voor een gesprek, lang of kort. 
 
Veiligheid
Oude Kerk wil met deze wandeling de ernst van de COVID-19 situatie zeker niet bagatelliseren. Er is veel begrip voor de overbelaste ziekenhuizen, zorgmedewerkers en de zorg om toenemende besmettingen. Toch ziet zij de wandelingen als een antwoord op de steeds luider wordende roep van mensen om meer, en vooral geestelijke, ruimte. Die ruimte is er in de Oude Kerk: 3000m2 in omvang en 30 meter hoog is de kerk gebouwd voor contemplatie en bezinning. Wandelend, met mondkap en op ruime afstand van elkaar is de situatie binnen zelfs veiliger dan buiten, want er wordt toegezien op de afstand en bescherming en per half uur zijn er niet meer dan 30 mensen tegelijkertijd aanwezig.

Delen