antônio obá: path

12 mei - 2 oktober 2022

Dit voorjaar presenteert Oude Kerk, Path, de eerste Nederlandse solotentoonstelling van de Braziliaanse kunstenaar Antônio Obá. Op basis van zijn artistieke onderzoek ontwikkelt Obá momenteel een site-specifieke installatie voor Amsterdams oudste gebouw, die zal bestaan uit diverse media, waaronder beeldhouwwerk, schilderkunst en performance.

achtergrond
De werken die kunstenaars in de Oude Kerk presenteren, verkennen de akoestiek van het gebouw, spelen met de perceptie van de ruimte en belichten verhalen uit de eeuwenoude geschiedenis van de plek op nieuwe manieren. De installatie van Antônio Obá raakt aan de geschiedenis van Nederlands-Brazilië. In het debat over het koloniale verleden is er minder aandacht voor de WIC-kolonie Nieuw Holland, die in 1630 in het Noordoosten van Brazilië werd gevestigd, dan voor de VOC en Nederlands-Indië. Toch markeerde de vestiging van deze kolonie in Brazilië het begin van de ‘Nederlandse’ deelname aan de zogeheten Trans-Atlantische slavenhandel en grootscheepse (onvrijwillige) migratiestromen. Afrikanen en Afro-Brazilianen die werkten als soldaat of zeeman in dienst van zowel de WIC als particuliere schippers en vrije en tot slaafgemaakte mensen uit de ‘Portugese Atlantic’ (Brazilië, Angola, São Tomé etc.) die aan de basis stonden van de zwarte gemeenschappen in Amsterdam en Nieuw Amsterdam (het huidige New York) in de zeventiende eeuw. Hoe deze geschiedenis doorwerkt en de verrijking door koloniale handel en uitbuiting die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Amsterdam en met die van de Oude Kerk zal in Obá’s installatie invoelbaar en zichtbaar worden.

werk

Obá heeft van jongs af aan de frictie ervaren tussen zijn katholieke opvoeding en zijn Afrikaanse afkomst. Voor zijn werken neemt Obá deze persoonlijke ervaring als uitgangspunt om de fundamenten van de ‘officiële’ Braziliaanse cultuur en kunstgeschiedenis in vraag te stellen, die de geschiedenis van zwarte en inheemse bevolkingsgroepen eeuwenlang opzettelijk hebben uitgewist en die aanleiding geeft tot een daad van verzet en reflectie over het idee van nationale identiteit. Zijn werk omvat performances, schilderijen en sculpturen die zich concentreren rond de relatie tussen fenomenen als liturgie en rituelen, terwijl hij zich ook bezighoudt met beladen politieke kwesties, zoals de erfenis van kolonialisme en slavernij in het hedendaagse Brazilië. Door in zijn werk sporen van het verleden zichtbaar te maken verbindt Obá maatschappelijke vraagstukken van onze tijd met verhalen uit het verleden en legt hij sporen bloot van geschiedenissen die uit de nationale identiteit en het politieke geheugen van natiestaten zijn gewist.

biografie
Antônio Obá (Ceilândia, 1983) is een kunstenaar gevestigd in Brazilië. Hij studeerde Fine Arts aan de Faculdade de Artes Dulcina de Moraes in Brasilia. Solotentoonstellingen van zijn werk waren eerder te zien in: Galeria Mendes Wood DM, 2017, São Paulo; Carnagem, Galeria de Arte XXX, Brasília, 2016; Cultura Afro em Alta, Espaço Cultura Inglesa, Brasília, 2013. Groepstentoonstellingen waaraan hij heeft deelgenomen zijn onder meer: South-South: Let me Begin again, Goodman Gallery, Kaapstad, Zuid-Afrika, 2017; My body cage, Galeria Luciana Caravello, Rio de Janeiro, 2016; ENTRE, Casa da América Latina, Brasília, 2016.


Foto: Diego Bresani


Delen