playing the cathedral


Na 5 jaar restauratie is het wereldberoemde stadsorgel van de Oude Kerk in mei klaar om bespeeld te worden. Philip Glass neemt dit zogenaamde Vater-Müller orgel op 11 mei 2019 officieel in gebruik. Componist en musicus Nicolàs Jaar creëerde afgelopen maanden een nieuwe compositie met gebruik van beide orgels van de Oude Kerk. Tijdens het benefietdiner Playing The Cathedral treden beide grootheden in de muziek op, om geld in te zamelen voor een nieuw muziekfonds voor de Oude Kerk.

benefietdiner
Ter gelegenheid van de ingebruikname van het orgel en de uitvoering van de eerste compositie vindt op 11 mei 2019 een historisch benefietdiner plaats. De opbrengst van dit diner gaat naar een nieuw fonds dat jonge, talentvolle musici de mogelijkheid biedt om nieuw werk te maken met het orgel, met de bijzondere akoestiek, en andere instrumenten en klankbronnen van de Oude Kerk. Het resultaat is een nieuwe concertreeks, waarmee de Oude Kerk opnieuw een belangrijke rol speelt als muziekpodium. De partituren van de nieuwe composities worden deel van de collectie Oude Kerk en zullen wereldwijd weerklank vinden.

ruimtelijke muziek
Al in de 16de eeuw klonk er ruimtelijke muziek in de Oude Kerk. Het was Jan Pieterszoon Sweelinck, Nederlands grootste klassieke componist, die de eerste openbare concertserie in Noord-Europa startte. De concerten zijn eenmalige ervaringen, niet reproduceerbaar, net zoals de tentoonstellingen in de Oude Kerk. De roep om meer muziek in de Oude Kerk klonk al lang voor de restauratie van het Vater-Müllerorgel. Met de voltooiing van deze immense restauratie is het tijd om die ambitie te verwezenlijken. Door middel van een benefietdiner wordt een nieuw muziekfonds in het leven geroepen, dat de komende 5 jaar de muziek in de Oude Kerk garandeert. Unieke aan deze muzikale toekomst is het gebruik van de ruimte en de architectuur van de Oude Kerk. Hiermee wordt opnieuw inhoud gegeven aan ‘spatial music’ – ruimtelijke muziek.

Door een tafel te reserveren bouw je mee aan de toekomst van de muziek in de Oude Kerk, en maak je eveneens het concert op 12 mei mogelijk. Op playingthecathedral.org vind je alle relevante informatie. Tafels bieden plaats aan 8 personen en zijn er in drie soorten:
€ 5.000 (particulieren*), € 10.000 (bedrijven), € 20.000 (sponsoren).

* doe mee via een lijfrente-schenking
Je gaat dan (bij wijze van schenking) een verplichting aan om gedurende vijf jaar een vast bedrag van €1.000,- per jaar, als periodieke uitkering aan de Oude Kerk te betalen. De jaarlijkse termijnen zijn, zonder drempel of maximum, volledig aftrekbaar van inkomstenbelasting. In totaal betaal je een bedrag van €5.000,- waarvan €1.000,- niet kan worden afgetrokken van je inkomen vanwege de tegenprestaties die je ontvangt.

Hoe het werkt:

  • Wij vullen een periodiek schenkingsformulier via de belastingdienst in die jij ondertekent.
  • De verplichte schenking geldt voor een periode van vijf kalenderjaren.
  • Het jaarbedrag wordt ieder jaar overgemaakt, in afgesproken termijnen, en wordt via een automatische incasso van je rekening afgeschreven.
  • Het onderstaand voorbeeld is gebaseerd op box 1 inkomsten van een schenker die in de hoogste belastingschijf terecht komt.

Culturele ANBI

Maximale aftrek

Jaar

Schenking

Tegenprestatie

Multiplier

Belastingschijf

Aftrek – aangifte IB

Netto bedrag schenking

2019

€ 1.000,00

€ 200,00

1,25

51,75%

€ 517,50

€ 482,50

2020

€ 1.000,00

€ 200,00

48,75%

€ 390,00

€ 610,00

2021

€ 1.000,00

€ 200,00

45,75%

€ 366,00

€ 634,00

2022

€ 1.000,00

€ 200,00

42,75%

€ 342,00

€ 658,00

2023

€ 1.000,00

€ 200,00

39,75%

€ 318,00

€ 682,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.933,50

€ 3.066,50

Samenvattend betaal je jaarlijks een bruto bedrag van €1.000 gedurende vijf jaar (€ 83 euro per maand). Opgeteld bedraagt jouw bijdrage dus €5.000,-. Daarvan is €1.000 niet aftrekbaar i.v.m. tegenprestaties. Dankzij de giftenaftrek heb je in bovengenoemd voorbeeld na belastingaftrek, €3.066,50 betaald (netto).

Deze fiscale voordelen gelden voor 2019. Vanaf 2020 gelden er mogelijk andere regels. Het kabinet heeft plannen bekend gemaakt waarvan het onduidelijk is of deze daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Desondanks hebben we in bovenstaand rekenvoorbeeld rekening gehouden met mogelijke ongunstige gevolgen van deze veranderingen. Op deze wijze kan het dus alleen maar meevallen.

ok_vrienden