organisatieDe Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam, middenin het beroemde, historische centrum van Amsterdam, de Wallen. De Oude Kerk legt in haar programma’s verbindingen tussen erfgoed en kunst, verleden en heden; en zij biedt zo gelegenheid tot contemplatie en verwondering. De kerk toont hedendaagse kunst die een relatie aangaat met de cultuurhistorische waarde van de Oude Kerk en versterkt daarmee het huidige kunstaanbod. De Oude Kerk werkt daarbij veelvuldig samen met nationale en internationale partners.

Stichting de Oude Kerk te Amsterdam is op 25 mei 1955 opgericht, met als doel het gebouw te behouden en betekenisvol te ontsluiten voor een breed publiek. De Stichting is een culturele onderneming pur sang en wordt niet gesteund door overheden; ook ontvangt zij geen structurele subsidies. Voor het realiseren van haar programmering is de Oude Kerk afhankelijk van entree-inkomsten en giften van publieke en private partners. Voor het realiseren van het jaarlijkse onderhoud van de kerk verloopt structurele financiering via de Stichting Restauratiefonds Oude Kerk.

De Oude Kerk werkt met een compact team van vaste en flexibele medewerkers en vrijwilligers. Er wordt gewerkt met het raad van toezicht + directiemodel volgens de Code Cultural Governance.

missie oude kerk

directeur en curator
Jacqueline Grandjean

publiek en gebouw
Mirjam Jalving
info@oudekerk.nl

projectcoördinator en productie
Fleur van Muiswinkel
fleur@oudekerk.nl

fondsenwerving
Rieke Righolt
rieke@oudekerk.nl

marketing en communicatie
Emma van Wolferen
emma@oudekerk.nl

stagiaire
open sollicitaties zijn welkom
inzendingen graag sturen naar info@oudekerk.nl

curator muziek
Jacob Lekkerkerker

beheer en behoud
Piet Musters
Michiel Vaartjes
Koen Laros

ontvangst en winkel
Esther van de Linde
Carina Ellemers
Yan Shih Law
Donna Weel

organist
Matteo Imbruno
Jacob Lekkerkerker

raad van toezicht
Rein Kronenberg, voorzitter
Floris van Hall
Hedy d’Ancona
Hans Kodde
Lex Kloosterman
Lilian Kusters
Barbara Visser
Peter Tomson

stichting restauratiefonds oude kerk
Maurits van den Wall Bake, voorzitter
Rein Kronenberg, secretaris
Ruud Koedijk, bestuurslid

comité van aanbeveling grote orgel
H.J. Witteveen
R.J. Nelissen
F.H.J.J. Andriessen
H.O.C.R. Ruding
W. Kok
G. Zalm
J.F.Hoogervorst
J.C. de Jager

koffieschenkerij
Job Oosting
Anne Rijks
koffieschenkerij@oudekerk.nl

‘Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur’
Organigram oude kerk
ANBI Stichting Vrienden van de Oude Kerk
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Nevenfuncties bestuursleden