over misericordia


De Oude Kerk organiseert in het najaar van 2016 een programma rondom ‘nieuwe naastenliefde’. In de komende maanden houden we de zeven werken van Barmhartigheid kritisch tegen het licht vanuit diverse culturele tradities en toekomstperspectieven. Net als de Italiaanse schilder Caravaggio, die de Bijbelse werken van barmhartigheid schilderde en daarvoor gewone mensen liet poseren, willen we in gesprek gaan met mensen uit verschillende hoeken van de samenleving.

Door talrijke politieke, economische en klimatologische ontwikkelingen in de wereld groeit de kloof tussen veiligheid en onveiligheid, tussen welvaart en armoede, tussen de ‘haves’ en ‘have nots’. Er wordt momenteel een dringend beroep gedaan op onze barmhartigheid. Maar is dit eeuwenoude ideaal van naastenliefde anno 2016 nog wel relevant en realistisch? Is het niet tijd voor een herijking? Want hoe voorkomen we dat de noodzaak tot naastenliefde resulteert in loze beloften en halfslachtige daden? En wie is je naaste in een leven te midden van vluchtelingen en Facebook-friends?

Met dit onderzoek wil de Oude Kerk de relatie tussen kunst en maatschappij versterken door een brede groep mensen via kunst, debat en onderzoek te betrekken bij de verkenning van ‘nieuwe naastenliefde’. Doel is om naast de eenmalige donaties aan Giro 555 of hulpacties op Facebook te kijken naar onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige vormen van naastenliefde. We benaderen het onderwerp op journalistieke wijze door verschillende ‘reporters’ op pad te sturen, in binnen- en buitenland, om de rol van naastenliefde te verkennen. Welke rol speelt naastenliefde bijvoorbeeld binnen de Islam of bij bankiers op de Zuidas? Hoe toont het zich in de huidige vluchtelingencrisis? Welke alledaagse relevantie heeft het?

In samenwerking met maatschappelijke organisaties en mediapartners vormt dit veldonderzoek de opmaat voor een uitwerking door vijf verschillende kunstenaars en andere vertalers. Het project mondt uit in een reeks nieuwe werken van barmhartigheid in de vorm van ideeën, visualisaties of acties voor nieuwe en andere vormen van naastenliefde. Deze worden in het najaar gepresenteerd in een reeks publieke bijeenkomsten in de Oude Kerk en verschijnen gaandeweg online in woord en beeld op deze blog. Het project zal ook na 2017 worden voortgezet.

Misericordia is een samenwerking tussen de Oude Kerk en Non-fiction en is mede mogelijke gemaakt door een bijdrage van het fonds The Art of ImpactArs DonandiFundatie van de Santheuvel, Sobbe, Iona Stichting, Protestantse Kerk en Diaconie Amsterdam, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo