openingsspeech 'we may have all come on different ships, but we're in the same boat now'


openingsspeech we may have all come on different ships, but we’re in the same boat now, 19 mei 2017, 17:15 uur, door jacqueline grandjean

In de tuin van de koffieschenkerij sprak ik vorig jaar met Sarah van Sonsbeeck. Al snel was het onderwerp van ons gesprek de verandering van betekenis van de Oude Kerk. Of zoals het in het Engels zo mooi klinkt: migration of meaning. Migratie van betekenis. Vaak wordt vergeten dat een gebouw als de Oude kerk evengoed meedoet aan de dag van vandaag en niet alleen een rijk verleden heeft, maar ook een interessante toekomst. Betekenis van erfgoed evolueert.
We besloten de stoute schoenen aan te trekken: Sarah zou nieuw werk gaan maken voor de Oude kerk.

Sarah van Sonsbeeck toonde in haar studio op de Rijksakademie een vierkante meter stilte. Dit werk, one cubic meter of silence, bestond uit een glazen kubus gevuld met lucht, stilte. Het werk werd onderdeel van een tentoonstelling in De Paviljoens in Almere en werd getoond in de buitenlucht. Middenin het schaarse stuk natuur in de polder, werd stilte meetbaar gepresenteerd. Toen gebeurde er iets kwalijks. Vandalen molesteerden de kubus in een nachtelijk uur, en Sarah werd daags erna gebeld om de schade te bekijken. Het werk moest worden gerepareerd. Sarah besloot echter de beschadiging te adopteren als onderdeel van het werk, ze liet de schade voor wat het was en gaf het werk een nieuwe titel: one cubic meter of broken silence.
Door fijnzinnig denkwerk, iets wat het werk van Sarah in hoge mate kenmerkt, liet ze een nieuwe betekenis toe. Dit gegeven intrigeerde mij, het is een van de redenen om Sarah te vragen voor de Oude Kerk. Immers, haar denkwerk zegt ook iets over erfgoed.
Om een voorbeeld te noemen de Gedachtniskirche in Berlijn. Hier liet men de kogelgaten uit de tweede Wereldoorlog intact, en werd de kerk niet opgemetseld na de oorlog. Wat we nu zien is een kerk, oorspronkelijk een eerbetoon aan Keizer Wilhelm 3, maar vooral een gebouw dat de Tweede Wereldoorlog invoelbaar maakt.

Betekenis van erfgoed staat niet stil – ze migreert met de tijd mee. Een monument als de Oude Kerk heeft vele gedaantes gekend. Gebouwd als Rooms Katholieke kerk rond 1300, transformeerde ze geleidelijk in een Protestantse kerk, wat ze overigens tot op de dag van vandaag is. Elke zondag wordt hier nog steeds de eredienst gehouden. Maar de kerk was ook een overdekt stadsplein, toen de beurs nog niet bestond konden koopmannen hier handel drijven. Daklozen vonden hier een droog onderkomen en de kerk was concertzaal en begraafplaats. Het schilderij van Emmanuel de Witte van rond 1660 geeft een mooi beeld van de pluriforme functie van de Oude Kerk in vroeger dagen. Sinds vorig jaar is de Oude Kerk ook een museum. Deze optelsom van betekenissen is kenmerkend voor erfgoed, maar zegt ook iets over onze huidige maatschappij.

In de serie Anno, de tentoonstelling die elk voorjaar in de Oude Kerk landt, vragen we een kunstenaar het experiment met aan te gaan om vanuit de pluriforme betekenissen van de Oude Kerk iets te zeggen over deze tijd, de maatschappij van nu. Het werk dat dit oplevert is zowel een tijd- als site-specifiek. Sarah van Sonsbeeck bijt in deze serie het spits af, met nieuw werk dat ze de afgelopen maanden speciaal voor de Oude Kerk ontwikkelde.

We may all come on different ships, but we’re in the same boat now is naar verluid een uitspraak van Martin Luther King. Het is de titel van de tentoonstelling en niet voor niets. Na een lange zeereis naar het eiland Tristan da Cunha, een eiland op 6 dagen varen van Kaap de Goede Hoop, vielen haar in de Oude Kerk de talrijke verwijzingen naar de zee op. De Oude Kerk was een havenkerk. Schepen werden hier gedoopt, bij vertrek en terugkomst werd gebeden voor een behouden vaart en talrijke vreemdelingen vonden hun weg naar de caritas die de Oude Kerk bood.
Sarah bracht de zee terug in de Oude Kerk, een gouden zee van reddingsdekens. Die enerzijds verleidelijk oogt, verwijst naar de eeuwigheid en de kerk in een gouden mist hult. Tegelijkertijd maakt het de huidige vluchtelingenkwestie invoelbaar.

Allereerst wil ik Sarah bedanken voor de enorme uitdaging die ze is aangegaan om nieuw werk te maken voor deze 3000m2 betekenisvolle ruimte. Dank voor de fijne, geconcentreerde samenwerking en het intensieve onderzoek in aanloop tot het werk. Het was voor ons allemaal hier in de Oude Kerk een groot plezier om met je samen te werken.

Vervolgens dank ik het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dankzij een plaats in het kunstenplan kan de Oude Kerk hedendaagse kunst centraal houden in haar programma, met gedurende het gehele jaar omvangrijk site-specifieke werk en een fijnmazig programma van concerten, gesprekken en reflecties.

Dank aan team Finbar en Sjoerd en hun team, die vlak voor deze opbouw ook het Fins paviljoen op de Biennale opbouwden. Dank voor jullie flexibiliteit en goede werk.

Tenslotte dank ik het team Oude Kerk die met aandacht en enthousiasme steeds weer het schijnbaar onmogelijke mogelijk weten te maken. Bijzonder wat we voor elkaar krijgen samen!

Sarah van Sonsbeeck in de Oude Kerk 008 voor social

beeld: maarten nauw