Vacatures: raad van toezicht

Marian Cousijn Nieuws


De Oude Kerk is een levendig monument, museum en godshuis middenin de historische binnenstad. Een plek waarin het samenspel tussen verschillende perspectieven en artistieke disciplines de verbinder is. De Oude Kerk zet sinds 2012 de traditie voort om kunstenaars opdracht te geven nieuw werk te maken waarin het monument en de huidige tijd zich spiegelen. De Oude Kerk heeft sterke wortels in het verleden, staat met beide benen in het hier en nu en steekt fijnzinnige voelsprieten uit naar de wereld van morgen.

 

VACATURES RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van de Oude Kerk heeft de komende maanden een aantal vacatures, waarbij speciale aandacht uitgaat naar een evenwichtige verdeling tussen gender en culturele, professionele en maatschappelijke achtergrond. Gezien de behoeften en ambities van de organisatie is het streven voor de huidige vacatures vier leden te werven met profielen die voldoen aan de volgende functie- eisen en uitgangspunten:

 

1. Vacature kunstenaar

 • kennis van politieke besluitvorming rondom kunst en cultuur in Amsterdam en Nederland;
 • enige bestuurlijke ervaring;
 • bekend met subsidielandschap in kunst- en cultuur, en de kwalitatieve afwegingen die hierineen rol spelen.

2. Vacature Architect

 • ervaring met en kennis van grootschalige onderhouds- en restauratietrajecten bij rijksmonumenten;
 • kennis over de subsidieverlening voor rijksmonumenten en de politieke besluitvorming daaromtrent;
 • kennis van en ervaring met het begroten van bouwprojecten en het beoordelen van kosten die gemoeid zijn met onderhoud en restauratie;
 • ruime ervaring met bestuurlijke processen.

3. Vacature Financieel

 • gedegen kennis van financiële processen;
 • ervaring met (culturele) financiële strategie;
 • ruime bestuurlijke ervaring;
 • bekend met financiële implicaties van subsidies (RCE) en fondsen.

4. Vacature Algemeen Lid

 • kennis van bestuurlijke processen;
 • ervaring met culturele, artistieke, museale en/of erfgoedinstellingen;
 • ruime bestuurlijke ervaring

 

Aanvullende algemene eisen

 • academisch denk- en werkniveau;
 • aantoonbare affiniteit met erfgoed én hedendaagse kunst;
 • affiniteit met de inhoudelijke doelen van Oude Kerk;
 • voldoende tijd om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren;
 • onderschrijven en naleven van de Code Cultural Governance en code diversiteit en inclusie;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over, door het bestuur voorgelegde, aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de Raad van Toezicht naar een diverse samenstelling bestaande uit generalisten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de Raad van Toezicht kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring. Wij vragen nadrukkelijk mensen met een diverse* achtergrond te reageren op de bovengenoemde functies.

 

Procedure

De sollicitatieprocedure staat open van 15 juni tot 15 augustus 2020. Vanaf die datum wordt een selectie gemaakt en worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en een of meerdere leden van de huidige Raad van Toezicht. Sollicitatiebrief en CV voor 15 augustus aan: info@oudekerk.nl. De voorzitter is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres.

 

*) Onder diversiteit verstaan we eigenschappen en kenmerken van een persoon, zichtbaar en onzichtbaar, denk bijvoorbeeld aan gender, leeftijd, culturele achtergrond, inzetbaarheid, opleidingsachtergrond, persoonlijkheid, religieuze achtergrond en seksuele oriëntatie.


Delen