toekomstdromen huisje van gerda

Emma Nieuws


Op 25 juni organiseerde de Oude Kerk een presentatie over de toekomst van Oudekerksplein 25 – ‘het huisje van Gerda’. Hierbij waren meer dan dertig buurtbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van o.a. de Politie en de Gemeente aanwezig. Uit de gesprekken, die de Oude Kerk tijdens het open huis voerde met buurtbewoners, werden de belangrijkste gemeenschappelijke kernwaarden gedestilleerd: leefbaarheid, bewustwording, ontmoeting en verbinding.

Na de presentatie kregen deelnemers de opdracht om in vier aparte groepen een concrete en gedeelde toekomstdroom uit te werken op basis van deze kernwaarden. De vier toekomstdromen werden vervolgens aan de gehele groep gepresenteerd.

1.  ‘wonen met een opdracht’
een kunstenaar, schrijver, of muzikant krijgt de opdracht om vanuit het huisje nieuw werk te maken dat een relatie aangaat met de buurt.

2.  ‘de sociale curator’
het huisje krijgt een gedeelde functie als plek voor diverse initiatieven uit de buurt, aangedreven door een ‘sociale curator’ die het proces en de samenwerking faciliteert.

3.  ‘huis van de dialoog’
een ontmoetingsplek voor en door de buurt, waar gesprek en verbinding centraal staan.

4.  ‘plan nachtwacht’
het huisje krijgt een gedeelde functie waarvan uit sociaal-maatschappelijke organisaties (waaronder ook de politie) de verbinding aan kunnen gaan met de buurt.
Oude Kerk wil alle deelnemers aan deze bijeenkomst bedanken voor hun input en betrokkenheid en zal gedurende de zomermaanden de haalbaarheid van deze toekomstdromen verder onderzoeken. Eind september zal de definitieve bestemming worden aangekondigd via de nieuwsbrief van de Oude Kerk. In de tussentijd wordt deze zomer klein onderhoud aan het huisje uitgevoerd als onderdeel van de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de kerk.

 

beeld: fabian landewee


Delen