oude kerk ontvangt rijkssubsidie voor onderhoud

okadmin Nieuws


Het ministerie van OCW stelt vanaf volgend jaar 20 miljoen euro extra ter beschikking voor het meerjarig onderhoud van grote rijksmonumenten.

Grote monumenten als de Oude Kerk vielen bij de verdeling van de beschikbare rijkssubsidie de afgelopen jaren buiten de boot. Samen met de Grote Kerken (GKO) en Monumenten (FIM) van Nederland toog de Oude Kerk naar Den Haag, waar het vooral Jacques Monasch (PvdA) was die een lans brak voor de instandhouding van deze omvangrijke beeldbepalende monumenten. Ook met de Rijksdienst werd intensief gesproken. De Oude Kerk is bijzonder verheugd met het belangrijke resultaat. Het onderhoud voor de komende 6 jaar is hiermee veilig gesteld.

Het onderhoud betreft voornamelijk werk aan de buitenkant van de kerk: herstel van daken, schilderwerk, goten, metsel- en voegwerk. In totaal is er € 1.200.000,- nodig voor de onderhouds- en herstelwerkzaamheden. De restauratiewerkzaamheden aan het Vater-Müller Orgel welke € 1.300.000,- bedragen en onderhoud aan de brandpreventie-installaties vallen hier nog buiten. Voor het laatste heeft de Oude Kerk bezwaar aangetekend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Restauratiearchitectenbureau Ben Massop voert de directie over de werkzaamheden. Met 25 jaar hebben zij ruime ervaring in de Oude Kerk.


Delen