oude kerk in het kunstenplan!

Emma Nieuws


Voor het eerst in haar bestaan maakt de Oude Kerk deel uit van het kunstenplan van de stad Amsterdam. Een enorme opsteker! Want het impliceert een grote waardering voor de artistieke koers en de ingezette programmering met hedendaagse kunst. De Oude Kerk wordt vanaf 2017 gesteund met een subsidie van 175.000 euro per jaar. Een citaat uit de beoordeling van de commissie BFNA:

“Transhistoriciteit staat centraal. De Oude Kerk heeft hiermee in de ogen van de commissie een uitgesproken visie op de manier waarop het oudste historisch monument van de stad tot leven kan worden gebracht met hedendaagse kunst, zonder het respect en de liefde voor het belangwekkende historisch erfgoed te verliezen.
Na de afgeronde restauratie in 2013 verraste de Oude Kerk met haar focus op grote hedendaagse kunstprojecten in de kerk. De Oude Kerk is er in geslaagd om in korte tijd na heropening een sterk, eigentijds en consequent profiel te ontwikkelen. In drie jaar groeide de stichting uit tot een ambitieus opdrachtgever van internationale kunstenaars voor uitzonderlijke projecten met een bijzondere relatie tot de unieke locatie. Van radicale ingrepen tot respectvol eerbetoon. De zeggingskracht van de afgelopen projecten was naar mening van de commissie groot. De Oude Kerk onderscheidt zich dan ook in hoge mate van wat elders in de stad gebeurt, zowel op het gebied van hedendaagse kunst als op dat van historisch erfgoed.”

De Oude Kerk dankt het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Gemeente Amsterdam voor het vertrouwen in de toekomst van het oudste gebouw van de stad én de nieuwste kunstinstelling van Amsterdam.


Delen