een nieuwe bestemming voor het huisje van gerda

Marian Cousijn Nieuws


Het pand Oudekerksplein 25, bij velen beter bekend als het ‘huisje van Gerda’, wordt een plek waar weer gewoond gaat worden. Creatieven kunnen hier straks tijdelijk wonen en werken: in én met de buurt. 

Afgelopen zomer voerde de Oude Kerk inspirerende en leerzame gesprekken met de buurt over de toekomst van het huisje van Gerda. Uit de gesprekken kwamen een aantal gezamenlijke kernwaarden naar voren: leefbaarheid, bewustwording, ontmoeting en verbinding. Bewoning bleek het meest wenselijke scenario, liefst gecombineerd met vriendelijke verbinding met de buurt. In lijn met deze kernwaarden en de mogelijkheden van het bestemmingsplan, is gekozen voor wonen en werken. Creatieven (schrijvers, kunstenaars, filmers etc.) die in gesprek met de directe omgeving van de Oude Kerk willen werken, kunnen een jaar resideren in een van de meest karakteristieke panden op de Wallen. Het huisje is smal, maar telt vier verdiepingen. Binnenkort wordt het met respect voor de monumentale waarde opgeknapt. Ondertussen wordt bekeken op welke manier de jaarlijks wisselende bewoning gerealiseerd kan worden.

de sebastiaanskapel  
Het betrekken van de directe omgeving en ruimte bieden aan de buurt heeft al langer prioriteit. Zo kwamen de geborduurde kerkstoelen in samenwerking met kerkgangers tot stand en betrokken twee kunstenaars uit Zagreb mensen uit de buurt bij een tijdelijk museum over verbroken relaties. Ook silence, de serie ochtendconcerten, is ontstaan dankzij gesprekken met buurtbewoners over de schoonheid van de Wallen in de ochtenduren. Aangespoord door de duidelijke behoefte aan ontmoeting en verbinding, zet de Oude Kerk de dialoog binnenkort voort. Een eerste idee is om de Sint Sebastiaanskapel open te stellen voor initiatieven en ideeën van en voor de buurt.

wat vooraf ging
Enkele maanden geleden opende de Oude Kerk de deuren van het huisje van Gerda. Tijdens dit open huis deelden buurtbewoners, belanghebbenden en werkenden op de Wallen hun herinneringen aan het huisje en hun ideeën over een nieuwe bestemming van het pand. Uit deze ideeën werden een aantal belangrijke gemeenschappelijke kernwaarden gedestilleerd. Deze werden verder aangescherpt tijdens een bijeenkomst met meer dan dertig buurtbewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van o.a. politie en de gemeente. Hierbij kwamen we tot de volgende gezamenlijke kernwaarden: leefbaarheid, bewustwording, ontmoeting en verbinding.

huisje van gerda
De woning aan de zuidzijde van de kerk, rechts van de museumingang, is ook bekend als ‘het huisje van Gerda’. Gerda den Boggende (1927-2019) kon als secretaresse van het toenmalige bestuur van Stichting de Oude Kerk in 1982 de woning huren. Ze zou er meer dan dertig jaar met plezier wonen, tot haar overlijden in januari 2019. Al die jaren was zij nauw betrokken bij de buurt en de Oude Kerk, waar ze zich onder meer bezighield met onderzoek naar de (meer dan 20.000) mensen die er begraven liggen.


Het huisje van Gerda, maart 2019. Foto: Maarten Nauw


Delen