De Oude Kerk tegen racisme

Marian Cousijn Nieuws


Amsterdam, 6 juni 2020

Beste bezoeker, kunstenaar, buur, kerkganger en betrokkene,

Oude Kerk staat solidair met de Black Lives Matter-beweging en met zwarte en gekleurde kunstenaars, collega’s, buren, vrienden en anderen in de gemeenschap. We delen de verontwaardiging over het systemische en institutionele racisme, de ongelijkheid en het geweld dat het dagelijks leven in de Verenigde Staten en de rest van de wereld doordringt. Deze pandemie legt racisme pijnlijk bloot. We steken deze weken dagelijks kaarsen op om de verloren levens te herdenken: George Floyd, Breonna Taylor, Jamel Floyd, Tony McDade, Nina Pop, Ahmaud Arber, Mitch Henriquez (2015, Den Haag), Tomy Holten (2020, Zwolle) en nog veel, veel meer.

Protest is door de geschiedenis heen een essentieel instrument geweest in de strijd voor mensenrechten. We steunen iedereen die zijn stem heeft laten horen online, tijdens demonstraties en in gesprekken met de ander. Als een overwegend witte organisatie, zowel historisch als op dit moment, beloven we ervoor te zorgen dat dit niet de toekomst is van de Oude Kerk. We gaan onze gesprekken en programma’s over racisme, kolonialisme en ongelijkheid uitbreiden om onszelf verantwoordelijk te houden voor ons aandeel in diversiteit, gelijkheid, toegankelijkheid, representatie en inclusie. Deze brief is hiervan een begin; in onze organisatie hebben we uitvoerig gesproken over de inhoud ervan.

We zijn ons bewust van het feit dat de Oude Kerk evengoed een rol heeft gespeeld in een verleden waarin uitsluiting van mensen en gemeenschappen aan de orde van de dag was.

Het is belangrijk om dit verleden blijvend te onderzoeken, om de feiten te kennen om deze met elkaar te kunnen delen en bespreken. We hebben daarom in 2012 gekozen voor een open (kunst)geschiedenis waaraan pagina’s kunnen worden toegevoegd. Ook en juist vergeten, pijnlijke en verzwegen bladzijdes. Omdat we geloven in gelijkwaardigheid voor iedereen.

Er is evengoed meer onderzoek nodig naar de rol van de Oude Kerk als monument, godshuis en museum in uitsluitingsmechanismen waar velen onder hebben geleden. We agenderen dit onderzoek bij dezen.

We hebben een duidelijk stappenplan voor ogen, waarin we ervoor zorgen dat we over een jaar de optimaal inclusieve, diverse organisatie zijn die we zeven jaar geleden voor ogen hadden. We komen van ver, en er is nog een lange weg te gaan. We moeten ambitieus zijn om de structurele verandering te belichamen die we in de wereld willen zien. We verbinden ons er hier en nu toe om onze woorden in daden om te zetten. We erkennen dat transparantie een duurzame en gezamenlijke inspanning moet zijn. We vragen je om ons aan te spreken op ons gedrag, en onze uitlatingen op het moment dat dit niet past in bovenstaande ambitie.

Is getekend,

Jacqueline Grandjean
directeur bestuurder


Delen