OUDE KERK ONTVANGT € 326.200,- VAN MINISTER VAN ENGELSHOVEN

Laurence Ostyn Nieuws


 

De Oude Kerk ontvangt 326.200 euro om het interieur en de collectie te restaureren en duurzaam te ontsluiten voor het publiek. Daarmee wenst de Oude Kerk een optimale ontsluiting en presentatie van de ruimtes en de collectie mogelijk te maken. Onderzoek naar het interieur en de collectie is in 2016 in gang gezet, het eerste resultaat hiervan wordt in het najaar van 2018 zichtbaar. De spiegelkamer, kerkmeesterkamer, collegekamer, ijzeren kapel, Librije, Sint Sebastiaans kapel en het Heilig Graf worden dan gerestaureerd opgeleverd, mede dankzij deze belangrijke bijdrage.

“De Oude Kerk wordt nationaal en internationaal erkend in de artistieke visie op het bijeenbrengen van traditie en vernieuwing. Met deze extra bijdrage kunnen de ambities voor restauratie en verduurzaming in hun volle omvang worden gerealiseerd.”
Jacqueline Grandjean, directeur en curator Oude Kerk.

In het regeerakkoord is voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed extra geld beschikbaar gesteld. Er is naar aanleiding van een landelijke pitch een dertigtal projecten geselecteerd. Het zijn monumenten die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het besluit betreft formeel nog een voornemen.Mede door de bijdrage van Minister van Engelshoven kan de Oude Kerk de zijruimtes gereedmaken voor de presentatie van collectie en bruiklenen. Zo wordt het achttiende eeuwse beschilderde behang in de spiegelkamer – de kamer waar Rembrandt zijn handtekening zette onder zijn trouwakte met Saskia van Uylenburgh – gerestaureerd. Ook is het nu mogelijk om de twee meest prominente kerkbanken te restaureren en de verlichting van het gebouw te verduurzamen door het gebruik van sensoren in combinatie met LED.

De Oude Kerk is een museum
Sinds 2016 staat de Oude Kerk officieel als museum geregistreerd. De collectie van het jonge museum omvat ca. 2600 objecten en ca. 100 schilderijen en prenten, waaronder de schilderijen van David Colijns (1582–c.1665) en van Emanuel de Witte (1617–1692) die tot de collectie Nederland behoren. Jaarlijks wordt de collectie Oude Kerk aangevuld met de immateriële werken van de hedendaagse kunstenaars die er exposeren. Met het openstellen van de collectie beoogt de Oude Kerk een breder (inter)nationaal kunst- en erfgoedpubliek aan te spreken.

Samenspel historie en hedendaags
De Oude Kerk is de eerste kerk van Amsterdam en het oudste gebouw van de stad. Al eeuwenlang is het één van de meest bijzondere en karakteristieke gebouwen van de stad. Als hedendaagse kunstinstelling in een historisch monument onderzoekt de Oude Kerk haar vroegere, huidige en toekomstige betekenissen en haar dynamische omgeving als pars pro toto voor onze maatschappij. Haar geschiedenis, cultuurhistorische waarden en architectuur gelden hierbij als een constante; de kunst vormt het discontinue aspect dat bevraagt en heroverweegt. In de Oude Kerk werken kunsthistorici en historici samen aan spraakmakende en impactvolle presentaties. Hedendaagse kunst en erfgoed gaan in de Oude Kerk samen.


Delen