testlogo

Door talrijke politieke, economische en klimatologische ontwikkelingen in de wereld groeit de kloof tussen veiligheid en onveiligheid, tussen welvaart en armoede, tussen de ‘haves’ en ‘have nots’. Er wordt momenteel een dringend beroep gedaan op onze barmhartigheid. Maar is dit eeuwenoude ideaal van naastenliefde anno 2016 nog wel relevant en realistisch? Misericordia is een onderzoeksproject en publiek programma van De Oude Kerk en Non-fiction waarin hedendaagse vormen, uitingen en interpretaties van deze ‘naastenliefde’ worden verkend. Volg dit blog om op de hoogte te blijven.

meer over misericordia