jaarverslag 2018

Laurence Ostyn Nieuws


In dit gecondenseerde Jaarverslag berichten we kort en krachtig over de bijzondere plaats die de Oude Kerk inneemt in het culturele veld, over samenwerken, cultureel ondernemerschap en het bereiken van nieuwe publieksgroepen in 2018.
 
Met de internationale erkenning van het programma op artnet en in ArtReview staat de Oude Kerk voor het eerst dit jaar met stip op de culturele wereldkaart. En dat maakt ons trots. Naast de grootschalige tentoonstellingen van Christian Boltanski, Giorgio Andreotta Calò en Janet Cardiff en Georges Miller waren we afgelopen jaar bijzonder actief in de buurt, de stad en om een nieuw publiek te betrekken bij de collectie met de titel Meer Oude Kerk. De wonderbaarlijke ochtendconcerten, de verdiepende programma’s zoals Come Closer en de talrijke activiteiten zorgden voor grote belangstelling van het publiek.

Op deze plaats dank ik onze partners – bedrijven, sponsoren, fondsen en donateurs – voor de samenwerking en het vertrouwen in de Oude Kerk, voor hun belangrijke steun. Natuurlijk bedanken we kunstenaars, musea en internationale instituten zoals de Triënnale in Milaan en de Italian Council voor de geweldige projecten en prestaties die samen zijn geleverd. Dank aan iedereen die bouwkundig, met advies of daadkracht, hielp om het oudste gebouw van Amsterdam voor toekomstige generaties te behouden.
Dit korte jaarverslag belicht de hoogtepunten van 2018. Een snelle blik op een meer dan succesvol jaar, waarin de strategie die in 2017 werd ingezet voor het eerst indrukwekkende vruchten afwierp. Het uitgebreide jaarverslag en de jaarrekening kun je hier downloaden.

Jacqueline Grandjean, directeur

highlights
Sinds 2014 vormen jaarlijks drie internationale hoofdtentoonstellingen de rode draad in de programmering. Dankzij steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan de Oude Kerk haar strategie waarmaken en het samenspel erfgoed en kunst ruim baan geven. Dit waarborgt een constante bezoekersstroom en droeg dit jaar in belangrijke mate bij aan het internationale profiel van de Oude Kerk.
In 2018 zijn de highlights de drie hoofdtentoonstellingen Christian Boltanski, Giorgio Andreotta Calò en Janet Cardiff en Georges Miller.
Twee van deze tentoonstellingen zijn met gerenommeerde buitenlandse partners gemaakt: Giorgio Andreotta Calò in samenwerking met Italian Council en Triënnale Museum Milaan (IT), Janet Cardiff en Georges Bures Miller met het Museum Contemporary Art in Phoenix (US). Bij Meer Oude Kerk is samengewerkt met de Nicolai Kirche in Kassel (DU). Deze tentoonstellingen genereerden een stijging van de buitenlandse bezoekers en veel aandacht in de internationale media. De Rijksakademie voor beeldende kunst leverde een bijdrage aan het fotografische werk dat Calò ontwikkelde voor Anastasis. Dit bewijst eens temeer hoe belangrijk samenwerking en uitwisseling zijn tussen instituten onderling. in samenwerking met Waag Society het project Mixed Reality @ Oude Kerk. We onderzochten welke toepassingen van mixed reality kunnen worden ingezet voor een betekenisvolle ervaring van cultureel erfgoed.


organisatie

Met een compact en efficiënt team genereert de Oude Kerk een omvangrijke maatschappelijke invloed met zijn programmering op het gebied van kunst en erfgoed. De omvang van de organisatie is licht gegroeid ten opzichte van 2017: van 6,4 fte en 13 medewerkers in 2017, naar 7,5 fte en 12 medewerkers in 2018. Momenteel werken er mensen afkomstig uit België, Libanon, Verenigde Staten en Zweden bij de Oude Kerk. De voertaal is in veel gevallen Engels.


gebouw

De geschiedenis, de architectuur en de kunstwerken in het gebouw zijn verbeterd door het ontsluiten van zeven zijruimtes met collectie. De ruimtes werden beveiligd en geklimatiseerd. Doorheen het gehele gebouw werd fors in brandveiligheid en veiligheid geïnvesteerd. Het meerjarig onderhoudsprogramma verliep volgens planning en van minister Engelshoven ontving de Oude Kerk 326.000 euro extra voor restauraties aan het interieur.


verbetering toegankelijkheid

In het toegangsgebied is een verbetering van de toegankelijkheid uitgevoerd, verlichting en routing in de kerk, en verwarming van de Sebastiaanskapel en ontwikkeling van de museumwinkel. Het resultaat levert grote complimenten op, en zorgt voor een heldere ‘journey’voor bezoekers. Dankzij de projectbijdrage van de BankGiro Loterij werd dit mogelijk.


rondleidingen

In 2018 zijn er 1432 rondleidingen geboekt door tentoonstellingen en door het gebouw, een enorme groei ten opzichte van 2017. Het team van museumdocenten vertelt over zowel verleden als heden. Hierbij werken we met plezier samen met het Amsterdam Museum en Ons’ Lieve Heer Op Solder.


cultureel ondernemerschap

Het programma van de Oude Kerk komt tot stand in nauwe samenwerking met fondsen en sponsoren. De tentoonstellingen, activiteiten en herinrichting zijn mede mogelijk gemaakt met de genereuze bijdragen van: Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiro Loterij Fonds, BankGiro Loterij, VSB Fonds, Mondriaan Fonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Fonds 21, Italian Council, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Zabawas, Stichting Gifted Art, Ars Donandi, Fonds Sluyterman van Loo, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting Elise Mathilde Fonds, Iona Stichting, Protestantse Diaconie, Stichting RCOAK, Stichting Else, Stichting de Zaaier, Vrienden Oude Kerk, Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam City Walk, Ludovico Stichting.
In 2018 zag de museumwinkel het licht. Een gecureerd aanbod van boeken, kaarten en cadeaus krijgt komend jaar meer vorm. De samenwerking met San Seriffe voor de kunstboeken is meteen al een succes.


nieuw publiek

Met visueel en kunstinhoudelijk indrukwekkende tentoonstellingen ontvangen we erfgoedliefhebbers, toeristen, kunst- en cultuurliefhebbers en professionals uit Amsterdam, de rest van Nederland en het buitenland.
Specifiek voor kunstprofessionals, (jonge) kunstenaars en studenten organiseerde de Oude Kerk in 2018 verschillende programma’s rond de tentoonstellingen. Zo gaf Giorgio Andreotta Calò tijdens Anastasis verschillende rondleidingen. Het animo voor deze kunstenaars-rondleidingen was groot: ze waren stuk voor stuk uitverkocht. Ook voor het symposium the resurrection of the lost image, met sprekers als Prof. Marcel Barnard, Dr. Marc de Kesel en Dr. Lieke Wijnia was het animo groot – het hoogkoor was gevuld met een groep leergierige kunstprofessionals, studenten en jonge wetenschappers.
In Come Closer is specifiek samengewerkt met gemeenschappen met een niet Westerse achtergrond en in het bijzonder niet-Westerse makers. Door deze samenwerking ontstond belangtelling bij de achterban van deze makers. Het publiek van Come Closer in 2018 was derhalve een betere afspiegeling van de Amsterdamse samenleving dan voorheen. De relaties die zijn ontstaan zijn duurzaam.
Het muziekprogramma Silence trekt een in yoga, meditatie en contemplatie geinteresseerd publiek aan van alle leeftijden. We zien bezoekers regelmatig terugkeren op het vroege uur in de kerk.
Het totaal aantal bezoekers was met 120.000 lager dan voorgaande jaren. Dit vanwege een aantal weken sluiting middenin het hoogseizoen Doordat het gehele lichtplan, beveiliging, brandveiligheid, zijruimtes, toegangssituatie en klimatisering moest worden aangepakt was de Oude Kerk in april en mei 2018 een aantal weken gesloten. Desondanks bleven de inkomsten uit bezoek volgens prognose, onder andere door extra inspanningen voor het verkopen van een ticket met donatie.


governance

Bestuur en raad van toezicht (RvT) verhouden zich tot elkaar conform het RvT-model, zoals dit in de Governance Code Cultuur (2016) is opgenomen. De RvT is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Oude Kerk en vervult ten opzichte van de statutair directeur-bestuurder de werkgeversrol.
Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde begroting is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de strategie, programmering, organisatie van tentoonstellingen, marketing en communicatie, educatie en fondsenwerving/sponsoring, governance. De algemene bedrijfsvoering (onderhoud, veiligheidszaken, personeel, financiën, horeca en winkel) zijn in handen van een hoofd bedrijfsvoering. In het algemeen ziet de RvT er op toe dat directie en staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen, visie en missie van de Oude Kerk. De RvT stelt de jaarrekening vast. In 2018 kwam de RvT Oude Kerk vier maal bijeen. De Oude Kerk werkt met een financiële audit commissie die tussentijds van financiële ontwikkelingen op de hoogte wordt gesteld en als eerste de begrotingen en jaarstukken ziet. Tussentijds is er regelmatig informeel contact tussen bestuur en voorzitter.


jaarverslagen
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening van 2018.
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening van 2017.
Download hier het jaarverslag en de jaarrekening van 2016.

 


Delen