tien gilden van de oude kerk


Een gilde was rond de zestiende eeuw een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. Gilden hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. Het gilde beschermde haar leden door schutspersonen te vereren en altaren op te richten in belangrijke kerken. Zo ook in de Oude Kerk. De schilderingen op de gewelven herinneren nog steeds aan de heiligen die door de gilden werden aangeroepen.

Zoals de gilden destijds de altaren financierden, zo financieren Tien Gilden nu opnieuw de Oude Kerk. Aan het hoofd van elk Gilde staat een Gildemeester die de Gildenaren uitnodigt. Vanuit diverse bronnen wordt een duurzaam netwerk gevormd. Tien Gilden helpen de Oude Kerk om de komende tien jaar haar positie als cultureel middelpunt in de stad te heroveren. Tien Gilden wordt gesteund door mensen die zich vanuit verschillende posities ambassadeur van de Oude Kerk (gaan) voelen. Er bestaan 10 gilden, gegroepeerd rondom verschillende fascinaties, beroepsgroepen of inspiratiebronnen. Elk gilde draagt jaarlijks 10.000 euro bij. Dit kan via individuele schenkingen – gedurende vijf jaar jaarlijks 1.000 euro. Maar het bedrag kan ook collectief en creatief worden gerealiseerd. Gildenaren zijn onderdeel van een eigenzinnige en inspirerende gemeenschap.

nu al overtuigd van de noodzaak?

Bel ons voor een rondleiding door de Oude Kerk. Wij lichten de noodzaak tot steun met plezier nader toe en verwelkomen u graag als nieuw lid van Tien Gilden. De Oude Kerk is bereikbaar op 020-6258284.

meer informatie over de tien gilden

Voordelig schenken

De Oude Kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zij hoeft geen belasting te betalen over uw gift. U schenkt dus 100%. Giften aan een ANBI zijn tegelijkertijd vaak ook aftrekbaar voor de schenker waardoor het mogelijk is om 100% te schenken en slechts 40% te betalen.