tien gilden van de oude kerk


Een gilde was rond de zestiende eeuw een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. Gilden hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. Het gilde beschermde haar leden door schutspersonen te vereren en altaren op te richten in belangrijke kerken. Zo ook in de Oude Kerk. De schilderingen op de gewelven herinneren nog steeds aan de heiligen die door de gilden werden aangeroepen.

Zoals de gilden destijds de altaren financierden, zo financieren Tien Gilden nu opnieuw de Oude Kerk. Aan het hoofd van elk Gilde staat een Gildemeester die de Gildenaren uitnodigt. Vanuit diverse bronnen wordt een duurzaam netwerk gevormd. Tien Gilden helpen de Oude Kerk om de komende tien jaar haar positie als cultureel middelpunt in de stad te heroveren. Tien Gilden wordt gesteund door mensen die zich vanuit verschillende posities ambassadeur van de Oude Kerk (gaan) voelen. Er bestaan 10 gilden, gegroepeerd rondom verschillende fascinaties, beroepsgroepen of inspiratiebronnen. Elk gilde draagt jaarlijks 10.000 euro bij. Dit kan via individuele schenkingen – gedurende vijf jaar jaarlijks 1.000 euro. Maar het bedrag kan ook collectief en creatief worden gerealiseerd. Gildenaren zijn onderdeel van een eigenzinnige en inspirerende gemeenschap.

welke voordelen heb ik als lid van het gilde?

• Onbeperkt vrije toegang tot het museum en tentoonstellingen

• Previews bij grote tentoonstellingen

• Waar mogelijk ontmoetingen met de kunstenaar(s) en musici

• Avondopenstellingen en lezingen

• Vrij toegang tot ochtendconcerten in de serie Silence
  (elke 1e vrijdag van de maand om 8 uur)

• Voorinschrijving (symposia, concerten)

• Publicaties komen via de reguliere post

• Ook weleens een spontane uitnodiging

• Waar mogelijk betrekken we ook kinderen en kleinkinderen

• Indien gewenst vermelding jaarverslag

wat gebeurt er met de bijdrage van het gilde?
Sinds 2016 wordt de steun van de Gilden jaarlijks toegekend aan een speciaal project in de Oude Kerk. Projecten die bijdragen aan het samenspel tussen erfgoed en hedendaagse kunst, waaronder wij ook muziek scharen.

wat kost een lidmaatschap van het gilde?
€ 1.000 – 5.000 per jaar voor twee personen, of via een lijfrente constructie gedurende 5 jaar.

gilde lijfrente
Heeft u het gevoel dat dit het begin is van een langdurige relatie? Dan is het misschien zinvol om door ons kosteloos een notariële lijfrente akte op te laten maken voor een periode van 5 jaar. Dat noemen wij ook wel Gilde via lijfrente. Deze gift is jaarlijks voor 125% aftrekbaar van het inkomen op grond van de Geefwet derhalve voor € 1250. Dit kan een belastingbesparing opleveren van 52% bij een inkomen in box I. De gift van € 1000 kost dan netto € 350 per jaar.

Met specifieke vragen over donaties en schenkingen helpen wij u met plezier. U kunt een mail sturen naar: office@oudekerk.nl t.a.v. Mariette Dölle.

nu al overtuigd?
Bel ons voor een rondleiding door de Oude Kerk. Wij lichten het belang van steun met plezier nader toe en verwelkomen u graag als nieuw lid van Tien Gilden. De Oude Kerk is bereikbaar op 020-6258284 of via office@oudekerk.nl

voordelig schenken
De Oude Kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zij hoeft geen belasting te betalen over uw gift. U schenkt dus 100%. Giften aan een ANBI zijn tegelijkertijd vaak ook aftrekbaar voor de schenker waardoor het mogelijk is om 100% te schenken en slechts 40% te betalen.