onderwijs

foto-kinderen-blinddoek

Leerlingen van alle leeftijden zijn van harte welkom in de Oude Kerk. De Oude Kerk biedt rondleidingen aan voor basis – en voortgezet onderwijs.

interactieve rondleiding
Tijdens een interactief uur vormen de leerlingen een eigen mening over de Oude Kerk; het oudste gebouw van Amsterdam met de nieuwste kunst. Deelnemers worden gestimuleerd tot kijken, praten, denken, discussiëren en reflecteren, en voeren korte opdrachten uit. Het programma biedt op een open en ontdekkende wijze een frisse blik op het monumentale gebouw en de tentoongestelde hedendaagse kunst.

basisonderwijs 
Duur: één uur
Kosten: 50,- per uur inclusief entree en begeleiding
Maximaal 15 leerlingen per groep
Het aanbod sluit aan bij kerndoelen 54, 55 en 56 Kunstzinnige oriëntatie.

voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs biedt de Oude Kerk verschillende activiteiten naar onderwijsniveau: VMBO, Havo en VWO.
Duur: één uur
Kosten: 50,- per uur inclusief entree en begeleiding
Maximaal 15 leerlingen per groep
Het aanbod voor de onderbouw sluit aan bij de kerndoelen 50, 51 en 52 Leergebied Kunst en Cultuur. Voor de bovenbouw bij de doelen van CKV en Kunst algemeen.

geschiedenis bovenbouw

 

foto-op-t-dak

protestant of katholiek
Speciaal voor het vak geschiedenis in de bovenbouw havo/vwo verzorgt de Oude Kerk in samenwerking met Ons’ Lieve Heer op Solder een rondleiding over religie in de Republiek met de nadruk op tijdvak V en kenmerkend aspect 21: ‘de protestantse reformatie die splitsing van de kerk in West-Europa ten gevolg had’.
Doelgroep: bovenbouw Havo of VWO
Duur: één uur
Prijs: 50,- per uur inclusief entree en begeleiding
Maximaal 15 leerlingen per groep
Contact: educatie@oudekerk.nl

voorwaarden
Wij vragen u een reservering te maken voor een van onze programma’s. Deze aanmelding ontvangen wij graag twee weken voor het bezoek. Per 15 leerlingen vragen wij minstens 1 begeleider vanuit school.

Voor de vermelde prijzen geldt Nederlands als voertaal. Voor andere talen vragen wij een toeslag van € 10 per museumdocent. Betalingen gaan via factuur, aan de kassa of via de Cultuurkaart (door middel van een weborder).

programma op maat

 

foto-kinderen-met-kijkvensters

De Oude Kerk denkt graag met u mee over een bijzondere rondleiding of specifiek programma op maat.

Doelgroep: basisonderwijs groep 3 t/m 8 en voortgezet onderwijs alle niveaus
Duur: 1
Kosten: 50,- per uur inclusief entree en begeleiding
Maximaal 15 leerlingen per groep
Contact: educatie@oudekerk.nl

zelfstandig groepsbezoek
Wilt u met uw klas de Oude Kerk zelfstandig bezoeken? Dan vragen wij u minstens een week van te voren het bezoek aan te melden. Per 10 leerlingen vragen wij minstens 1 begeleider vanuit school.

volwassenen

 

foto-man-met-krantje

Wilt u meer weten over de Oude Kerk, het oudste gebouw van Amsterdam en haar aanbod hedendaagse kunst? De Oude Kerk biedt verschillende rondleidingen voor volwassenen aan. Afhankelijk van uw interesses kan de nadruk liggen op de geschiedenis, de architectuur, de actuele tentoonstellingen in de Oude Kerk of, zoals het de Oude Kerk betaamt, een combinatie hiervan.

Doelgroep: volwassenen
Duur: één uur
Kosten: 80,- per uur, exclusief entree
(gratis met Museumkaart/Icom-card/stadspas/Vriendenpas)
Maximaal 15 personen per groep

Bij de vermelde prijzen geldt Nederlands als voertaal. Voor andere talen vragen wij een toeslag van €10 per rondleiding.