doneren


Door de eeuwen heen hebben mensen blijk gegeven van hun betrokkenheid bij het monument. Uw steun is voor de Oude Kerk van essentieel belang, én biedt fiscale voordelen.

De Oude Kerk is een ondernemend museum en zorgt zelf voor circa 77% eigen inkomsten. Donaties en schenkingen aan de Oude Kerk zijn een onmisbare bijdrage aan het programma en behoud van het monument. Dankzij onze steungevers kan bijvoorbeeld op dit moment het monumentale Vater-Müller orgel grondig gerestaureerd worden, het is voor het eerst in 150 jaar dat dit wereldberoemde instrument een renovatie ondergaat.

Regelmatig ontvangen wij vragen over grotere donaties, schenkingen, erflatingen en legaten. Mocht u vragen hebben over regelingen, fiscale voordelen of specifieke bijdragen, neemt u dan contact op met vrienden@oudekerk.nl.

voordelig schenken
De Oude Kerk is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, zij hoeft geen belasting te betalen over uw gift. U schenkt dus 100%. Giften aan een ANBI zijn tegelijkertijd vaak ook aftrekbaar voor de schenker waardoor het mogelijk is om 100% te schenken en slechts 40% te betalen.Kijk hier voor meer informatie over het belastingvoordeel.

ok_vrienden