de orgels van oude kerk


De Oude Kerk heeft twee monumentale orgels, en herbergt een klein Italiaans orgel en een kistorgel, die allen tijdens concerten en kerkdiensten te horen zijn. Aan de westzijde neemt het Vater-Müller-orgel (1726/1742) een prominente plaats in, aan de noordzijde van de kerk bevindt zich het Transeptorgel, gebouwd door de firma Ahrend (1965), dat een middentoonstemming heeft. Het historische kabinetorgel van Onderhorst (1767) dat zich enkele jaren in het koor bevond, staat tegenwoordig in het Orgelpark.

De Oude Kerk kent een lange orgeltraditie. Al in de 15e eeuw hing tegen de westwand van het schip (de torenmuur) een orgel. In 1539 kwam er een nieuw instrument. Op dat orgel speelde de beroemde componist Jan Pieterszoon Sweelinck tussen 1577 en 1621. Het zou, met enkele aanpassingen en verbouwingen, blijven bestaan tot 1724. In dat jaar gaven de kerkmeesters van de Oude Kerk aan de orgelbouwer Christian Vater de opdracht een nieuw orgel te bouwen. Kort na de voltooiing van het Vater-orgel begon de kerktoren ernstige tekenen van verzakking te vertonen. Wegens instortingsgevaar moest het gehele orgel worden gedemonteerd. Nadat de fundering van de toren was hersteld, ontving Johann Caspar Müller de opdracht het orgel te herplaatsen, waarbij het orgel op enkele punten werd veranderd. In 1870 vond een belangrijke en omvangrijke restauratie plaats. De kwaliteit van het toen geleverde werk door de firma J. Bätz & Co. (C.G.F. Witte) was van zo hoge kwaliteit dat in de twintigste eeuw een strijd ontstond tussen experts over hoe het orgel opnieuw gerestaureerd moest worden: naar de situatie van de begin 18e- of eind 19e- eeuw. Het gevolg hiervan was dat het orgel lange tijd moest wachten op een nieuwe restauratie, die uiteindelijk in de jaren 2015-2018 wordt uitgevoerd, door de firma Reil te Heerde. Het Vater-Müllerorgel geniet tot op de dag van vandaag een hoog aanzien, en er wordt met spanning uitgekeken naar de ingebruikname in september 2018. Dan zal tevens een monografie over de geschiedenis van het Vater-Müllerorgel verschijnen, die verkrijgbaar zal zijn in de winkel van de Oude Kerk.

Meer informatie over het restauratieproces is te vinden op orgelnieuws.nl.

 

Dispositie Vater-Müller-orgel (1726/1742), Oude Kerk, Amsterdam
(stemming: gelijkzwevend)
Hoofdwerk (C-c3)
Prestant 16
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Quint 6
Octaaf 4
Roerfluit 4
Roerquint 3
Octaaf 2
Fluit 2
Mixtuur 5-8 st.
Scherp 4-6 st.
Sexquialter 4 st. D
Trompet 16
Trompet 8

Rugwerk (C-c3)
Prestant 8
Holpijp 8
Quintadena 8
Octaaf 4
Gemshoorn 4
Quint 3
Octaaf 2
Woudfluit 2
Mixtuur 5-8 st.
Scherp 3-5 st.
Cornet 5 st.
Sexquialter 2-4 st.
Carillon 3-4 st.
Fagot 16
Trompet 8
Tremulant

Bovenwerk (C-c3)
Bovenwerk:
Quintadeen 16
Prestant 8
Baarpijp 8
Quintadena 8
Viola 8
Octaaf 4
Gemshoorn 4
Nazard 3
Sexquialter 4 st.
Cimbel 3 st.
Trompet 8
Dulciaan 8
Vox Humana 8
Tremulant

Pedaal (C-d1)
Prestant 16
Subbas 16
Prestant 8
Roerquint 6
Octaaf 4
Nachthoorn 2
Mixtuur 6 st.
Bazuin 16
Trompet 8
Trompet 4
Cinq 2

Speelhulpen
Koppel Pedaal – Hoofdwerk
Manuaalkoppel Bovenwerk – Hoofdwerk
Manuaalkoppel Rugwerk – Hoofdwerk
Tremulant Bovenwerk
Tremulant Rugwerk

 

Dispositie Ahrend-orgel (1965), Oude Kerk, Amsterdam
(stemming: middentoonstemming)
Hoofdwerk (C-d3)
Prestant 8
Holpijp 8
Quintadena 8
Octaaf 4
Fluit 4
Gemshoorn 2
Nazard 1/ 1/3
Mixtuur
Scherp
Trompet 8

Borstwerk (C-d3)
Gedekt 8
Prestant 4
Octaaf 2
Dulciaan 8

Pedaal (C-d1)
Bourdon 16
Octaaf 8
Trompet 8

Speelhulpen
Koppel Pedaal – Hoofdwerk
Tremulant