aanmelden vriend van de oude kerk


Dit is het aanmeldingsformulier voor Vrienden van de Oude Kerk. We gebruiken deze gegevens alleen om als vrienden contact te houden. Nadat u het formulier heeft verzonden ontvangt u per email een bevestiging. Daarna sturen we per post een persoonlijke Vriendenpas.

aanmeldingsformulier

Contactgegevens

Voorletters:

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:


Straat:

Huisnummer:

Huisnummer toevoeging:

Postcode:

Plaats:

Land:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):


Vriendenpakket

Ik word graag:


Betaling

Geeft u een vriendschap cadeau? Vul dan hier uw eigen rekeningnummer in.

Bankrekeningnummer (IBAN):

Ten name van:


Betaalwijze

Machtigt u de Oude Kerk om jaarlijks het bedrag horende bij uw vriendschap van uw rekeningnummer af te schrijven, of ontvangt u graag jaarlijks een betalingsherinnering en maakt u handmatig het bedrag over?

Door Automatische incasso aan te vinken machtig ik Stichting de Oude Kerk om jaarlijks het bedrag dat hoort bij het soort Vriendenpakket af te schrijven.