symposium: lectures

Laurence Ostyn

…London: Yale University Press. [22]Frank Vande Veire (1997), De geplooide voorstelling, Brussel: Yves Gevaert (http://www.dbnl.org/tekst/veir001gepl01_01/).     “picturing the divine: the sacred in a church turned museum”, dr. lieke wijnia…


Delen


symposium: lezingen

Laurence Ostyn Nieuws, Nieuws

…essay “Schoonheid als eis. Over het moderne schoonheidsbegrip”, in: Marc Verminck (red.) (2008), Over schoonheid. Hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip. Gent/Brussel: A&Sbooks/de Buren, p. 47-73 (zie ook: http://marcdekesel.weebly.com/uploads/2/4/4/4/24446416/schoonheid_als_eis.pdf). [9]Zo…


Delen


earnx2btc.com@gmail.com


Delen


hotro.quangcao.com@gmail.com


Delen


hotro.quangcao.com@gmail.com


Delen


vandenputml@gmail.com


Delen


vandenputml@gmail.com


Delen


info@ganacheamsterdam.com


Delen


brijohnsen24@gmail.com


Delen


Amal Alhaag: Barmhartigheid & Andere Kwalen – Een bericht uit Marseille

Rene Boer

…op de Boerkini en migranten zonder papieren die kamperen in de straten van Parijs, compassie misschien slechts een pleister om de open wonden van Europa te bedekken? Dagelijks worden we…


Delen