Terug naar het overzicht

het sterfbed van maria in glas-in-lood

okadmin


7b7a6c877f4aae1a250807fdbcb8b768e0b982cc6940520a0e545ff2b87f0282 23be348f855532f02ccb428db1cbf7fa91c198e94756a7281826cd6cb33938c2 98f0248c2e4eb5933489570fb1456065cf9a0e077e27948c76ad68067d4355a0 aeccdee1e4c0b319f96959c22608950ba6431df4b16dcae509318b88a5e8fe95 4704-52_9 4704-52_6 4704-52_7 4704-52_1

In de late middeleeuwen werd Maria’s sterfbed meestal in een eigentijdse, huiselijke omgeving getoond. Rond haar bed zijn de twaalf apostelen verenigd. Petrus staat zegenend klaar en de anderen bereiden zich biddend en lezend voor op het afscheid. Onderin staan het stadswapen, de naam van de schenkers – de familie Brunt – en hun patroonheiligen afgebeeld. Het glas is toegeschreven aan de Goudse glasschilder Dirck Crabeth en dateert uit 1555.

Brandschilderen is een vorm van glaskunst. In de Middeleeuwen werden de ramen van kerken helemaal of deels voorzien van gebrandschilderd glas wat bij elkaar gehouden werd in loden strips. Het licht viel daardoor in allerlei sprankelende kleuren de kerkruimte binnen. De Oude Kerk had in totaal 33 glas-in-lood ramen, het merendeel uit de vijftiende eeuw en de zestiende eeuw, vier uit de zeventiende eeuw en een uit de achttiende eeuw. De ramen in de Mariakapel waren oorspronkelijk de oudste, ze zijn echter volledig gerestaureerde en vernieuwd. Inventarisnummer:4704-52
Locatie:O.L. Vrouwekapel / Mariakapel, oostwand
Maker:Dirk Crabeth
Aantal onderdelen:1
Opmerkingen:de ontwerptekening is in het Rijksprentenkabinet. Gerestaureerd door De Angelis 1761, J. Schouten, 1906; atelier Bogtman, 1961. Fragmenten van restauratie De Anqelis in Binnenvaarderskapel geplaatst.
Literatuur:Janse, p. 359 - Voorloopige lijst, blz. 44.
Locatie:Mariakapel
Periode:16e eeuw

Delen